Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • Współtworzenie wizerunku globalnej marki Delante.
 • Realizowanie strategii marketingowej wspierającej sprzedaż zagraniczną.
 • Współpraca przy planowaniu i realizacji działań content marketingowych w języku angielskim.
 • Przygotowanie, optymalizacja oraz wdrażanie unikalnej treści w języku angielskim na stronę WWW i social media.
 • Wsparcie pozostałych aktywności marketingowych.
 • Obserwowanie aktualnych trendów na rynku.
 • Współpraca z działami SEO, SEM, Sprzedaży, HR.

Pasujesz do naszego zespołu idealnie, jeśli:

 • Masz już doświadczenie w zakresie marketingu internetowego.
 • Znasz język angielski na poziomie min. B2/C1
 • Łatwo przychodzi Ci pisanie tekstów w języku angielskim.
 • Jesteś otwarty, komunikatywny i lubisz wyzwania.
 • Szybko uczysz się nowych rzeczy.
 • Jesteś zdyscyplinowany/a i potrafisz organizować swój czas.
 • Możesz pracować z nami co najmniej 32 godziny w tygodniu.

A dodatkowo:

 • Masz doświadczenie w organizacjach studenckich.
 • Masz doświadczenie w projektowaniu materiałów promocyjnych.

W zamian oferujemy:

 • Pracę w rozwojowej firmie o wysokiej jakości usług.
 • Pracę nad ciekawymi, strategicznymi dla firmy, projektami.
 • Wpływ na kształtowanie wizerunku firmy.
 • Sporą dawkę wiedzy o marketingu i sprzedaży.
 • Pracę z fajnymi ludźmi w luźnej atmosferze.
 • Dodatkowe benefity pracownicze (m.in. dofinansowanie sportowe, prywatna opieka medyczna).
 • Wygodne biuro w centrum Krakowa.

 

Delante RekrutacjaMasz pytania?

Klaudia, specjalistka do spraw HR, chętnie na nie odpowie!
– Napisz: rekrutacja@delante.pl
– Zadzwoń: +48 500 090 536

 

Przyjazna rekrutacja Delante

 

Along with the rapid growth and development of Delante, our in-house marketing is becoming more and more important. Over the past year we have undertaken many marketing activities that have brought very good results, so we are expanding our team. We are looking for a person who will cooperate directly with the marketing coordinator and contribute to the global development of the company.

It will be your responsibility:

 • Co-creation of the global brand of Delante.
 • Carrying out a marketing strategy supporting foreign sales.
 • Cooperation in planning and implementation of content marketing activities in English.
 • Preparation, optimization and implementation of unique content in English on the website and social media.
 • Supporting other marketing activities.
 • Observing current trends on the market.
 • Cooperation with SEO, SEM, Sales and HR departments.

You are a perfect match for our team, if:

 • You already have experience in the field of internet marketing.
 • You speak English at the level of min. B2/C1
 • It is easy for you to write texts in English.
 • You are open, communicative and like challenges.
 • You learn new things quickly.
 • You are disciplined and can organize your time.
 • You can work with us at least 32 hours a week.

And in addition:

 • You have experience in student organisations.
 • You have experience in designing promotional materials.

In return we offer:

 • Work in fast growing company with high quality services.
 • Work on interesting, strategic projects for the company.
 • Influence on shaping the company’s image.
 • A lot of knowledge about marketing and sales.
 • Working with cool people in a great atmosphere.
 • Additional employee benefits (e.g. sports funding, private medical care).
 • Comfortable office in the centre of Cracow.

 

Delante RekrutacjaDo you have any questions?

Klaudia, our HR specialist will be glad to answer!
– Write: rekrutacja@delante.pl

 

 

Aplikuj