.animate-view{opacity: 1 !important;}
wspolpraca SEM faq

Współpraca PPC

Myślisz o nawiązaniu współpracy z Delante, ale w Twojej głowie ciągle pojawiają się nowe pytania? Skontaktuj się z nami lub sprawdź listę pytań najczęsciej zadawanych przed rozpocząciem współpracy SEM!
Porozmawiajmy o współpracy PPC!

Dostałeś propozycję działań wraz z budżetem i rozważasz współpracę z nami? Może masz kilka ofert i chcesz wybrać najlepszego partnera? Doskonale Cię rozumiemy! Wybór agencji SEM to ważna decyzja biznesowa, która ma potencjalnie duży wpływ na rozwój Twojej firmy. Pewnie masz kilka pytań lub wątpliwości, dlatego postanowiliśmy odpowiedzieć na nie, nawet zanim je zadasz. Poniżej kilka najczęściej pojawiających się kwestii przed podpisaniem umowy.

Spis
treści

1. Czy muszę płacić za konfigurację konta jeśli mam już prowadzoną kampanię?

Tak. Jeśli kampania była już wcześniej prowadzona konieczne jest przeprowadzenie audytu aby sprawdzić czy wszystkie elementy zostały skonfigurowanie poprawnie. Następnie konfigurujemy konto, dodajemy skrypty (np. skrypty sprawdzające stale czy strona docelowa jest dostępna), konfigurujemy alerty oraz zabezpieczenia konta. Korzystamy również z wielu narzędzi utworzonych przez nas, które wpinamy pod konto klientów na etapie wdrożenia.

Szczegółowe informacje na temat wdrożenia Google Marketing Platform, które wykonujemy, znajdują się w artykule: Wykorzystaj potencjał Google Marketing Platform.

Wdrożenie przeprowadzamy jednorazowo na wszystkich kontach nowych klientów.

2. Co zawiera się w cenie za obsługę kampanii?

Obsługa kampanii to stały proces, w którego skład wchodzą:

 • Stałe prowadzenie konta (m.in.: rozbudowa konta, dodawanie nowych reklam, dodawanie i wykluczanie słów kluczowych, monitorowanie konkurencji, monitorowanie budżetów, analiza miejsc wyświetlania)
 • Optymalizacja kampanii (m.in.: optymalizacja CPC, prowadzenie kampanii w oparciu o dane sprzedażowe, optymalizacja wyniku jakości)
 • Wprowadzanie zmian na życzenie klienta (np.: promocje czasowe, aktualizacja kampanii według zmian w ofercie)
 • Dbanie o zapewnienie jakości reklam poprzez wykorzystanie dostępnych funkcji Google Ads
 • Stała analiza ciągłości w emisji reklam czy postępów realizacji strategii działań na koncie
 • Analiza danych i raportowanie
 • Kontakt i konsultacje

Cena obsługi kampanii zależy od ilości czasu potrzebnego na jej obsługę i optymalizację, a nie od budżetu przeznaczanego na reklamy.

3. Jak będzie wyglądała praca na koncie?

I Wdrożenie

Zanim zaczniemy tworzyć strategię działań czy strukturę dla konta wdrażamy najważniejsze narzędzia w ramach Google Marketing Platform. Poprawnie wdrożona analityka oraz cały ekosystem Google Marketing Platform umożliwia nam skuteczne badanie działań w kolejnych etapach. Po zakończeniu wdrożenia klient otrzymuje szczegółowe podsumowanie przeprowadzonych działań.

II Prowadzenie kampanii

ETAP 0. Analiza danych

Po przesłaniu podsumowania wdrożenia Google Marketing Platform  przesyłamy prośbę o wypełnienie briefu marketingowego. Na podstawie otrzymanych danych analizujemy branżę czy konkurencję. Zebrane dane są przedstawiane klientowi. Na podstawie zebranych informacji przygotowujemy strategię działań oraz planujemy harmonogramy. Klient otrzymuje rozrysowaną strukturę konta oraz podglądowe reklamy graficzne oraz tekstowe do akceptacji. Po ich zatwierdzeniu rozpoczynamy prace na koncie.

 • Strategia: Przygotowujemy propozycje reklam tekstowych oraz graficznych. Konsultujemy z klientem słowa kluczowe. Omawiamy strategię działań.
 • Struktura konta: W pierwszym miesiącu tworzymy strukturę konta lub restrukturyzujemy tę już obecną. Kampania jest tworzona według najwyższych standardów i już na etapie wdrożenia implementujemy cele oraz odbiorców na Google Ads.
 • Analiza danych: W pierwszym okresie prowadzenia prac analizujemy konkurencję, rynek oraz sprawdzamy potencjał fraz. Omawiamy z klientem plan działań oraz przygotowujemy strategię działań. Okresowo przeprowadzamy dodatkowe analizy konkurencji, badamy trendy czy analizujemy rynek i branżę. Zebrane dane wykorzystujemy w procesie optymalizacji kampanii.

ETAP 1. Budowanie świadomości marki
Świadomość marki oraz produktu podnosi skuteczność działań. Dlatego jako pierwszy element omawiamy sposób pozycjonowania marki w świadomości klientów. Określamy grupy docelowe oraz sposób komunikacji. Pomagamy w przygotowaniu reklam oraz tworzymy kierowanie reklam na określone grupy odbiorców. Rozpoczynamy proces budowania świadomości marki. Pracujemy nad zmniejszeniem kosztu emisji reklam CPM oraz jakościowymi miejscami docelowymi.

 • Persony:Określamy grupy docelowe do których będzie kierowany przekaz.
 • Świadomość marki: Przygotowujemy strategię działań z wykorzystaniem reklamy display i wideo.
 • Materiały: Przygotowujemy materiały graficzne czy wideo.

ETAP 2. Ruch na stronie
W pierwszym okresie prowadzenia prac pracujemy nad wygenerowaniem jak największego ruchu w określonym budżecie. Pracujemy nad zmniejszeniem kosztu kliknięcia (CPC). Wprowadzamy reklamy do testu oraz optymalizujemy wynik jakości. W tym okresie dbamy o poprawę wskaźników CTR, CPC oraz wyniku jakości reklam.

 • Słowa kluczowe: przygotowujemy listę słów kluczowych lub aktualizujemy aktualną. Dbamy o poprawną emisję reklam poprzez stosowanie wykluczeń.
 • Reklamy: Testujemy nowe reklamy starając się podnieść ich skuteczność.
 • Wynik jakości: testujemy różne warianty stron docelowych oraz dopasowanie słów kluczowych w celu poprawienia jakości reklam.

ETAP 3. Optymalizacja kampanii
Na podstawie zebranych danych przechodzimy do testowania nowych słów kluczowych, reklam czy strategii stawek i budżetów. Konto jest rozbudowywane o nowe funkcje. W tym okresie wykorzystujemy niestandardowych odbiorców czy badamy różne modele atrybucji. Często już na etapie optymalizacji kampania generuje satysfakcjonujące wyniki. Efekty konsultujemy z klientem i wprowadzamy poprawki.

 • Optymalizacja: Optymalizujemy kampanię według określonych celów (sprzedaż, ruch, koszt konwersji, ROAS itp.).
 • Testy: testujemy różne ustawienia oraz rozwiązania w Google Ads w celu poprawienia wyników kampanii.
 • Analiza danych: W tym okresie duża część czasu jest przeznaczana na analizowanie zebranych danych. Przeprowadzane są także dodatkowe analizy w przypadku braku zadowalających efektów z etapu 0.

ETAP 4. Efekty kampanii
Czas potrzebny na wypracowanie efektów kampanii zależy od wielu czynników. Na tym etapie  optymalizujemy kampanię zawężając grono odbiorców do naszej wąskiej grupy docelowej. Płynnie reagujemy na działania konkurencji. Testujemy zaawansowane narzędzia machine learningu Google Ads w celu osiągnięcia zamierzonych celów. Wstrzymujemy nierentowne słowa kluczowe, reklamy czy kampanie.

 • Dalsza optymalizacja kampanii: Określamy optymalne wskaźniki efektywności dla całego konta bądź poszczególnych kampanii. Po uzyskaniu założeń kampanii optymalizujemy ją testując tzw. koszty krańcowe. Chcemy sprawdzić ile jeszcze możemy zrobić z Google Ads. Po znalezieniu optymalnego stosunku koszt/przychód i po przetestowaniu najskuteczniejszych rozwiązań prowadzimy działania mające na celu utrzymanie wyniku.
 • Utrzymanie wyników: Ostatni etap prac polega na ciągłym monitorowaniu i dostosowywaniu kampanii do stale zmieniających się realiów rynkowych. W tym okresie testujemy różne warianty reklam, dostosowujemy działania do wydarzeń okolicznościowych czy trendów. Wprowadzamy zmiany na życzenie klienta, dodajemy promocje itp.
 • Innowacje: wprowadzamy nowatorskie i innowacyjne rozwiązania poprawiające jakość kampanii.
 • Analiza danych: Nasza praca skupia się na monitoringu konkurencji i trendów. Naszym celem jest utrzymanie optymalnych wskaźników efektywności przy określonych kosztach krańcowych. Na tym etapie najwięcej czasu poświęcamy na analizę danych.
 • Case study: W przypadku niektórych klientów przygotowujemy historię sukcesu kampanii i prezentujemy ją na targach i wydarzeniach branżowych.
 • Success fee: W niektórych przypadkach omawiamy model rozliczenia za efekt kampanii.

4. Kto będzie pracować nad moją kampanią?

Przy Twojej kampanii będzie pracować dedykowany specjalista i to z nim będziesz mieć największy kontakt. Specjalista zawsze odpowie na Twoje pytania i będzie Cię informować o postępie prac. To właśnie on/ona jest osobą, która będzie wprowadzać większość optymalizacji kampanii.
Specjalista to oczywiście nie jedyna osoba, która pracuje na Twój i nasz sukces. Wspierany jest przez zespół ludzi, odpowiedzialnych za poszczególne procesy. Są to:

 1. Specjalista PPC
 2. Head of SEO / SEM– koordynuje i wspiera specjalistów przy strategicznych decyzjach,
 3. Młodszy specjalista – wspiera specjalistę w pracach nad kampanią,
 4. Tłumacz – jeśli kampania prowadzona jest w języku obcym, tłumacz zadba o to, aby wszystkie treści reklam były odpowiednio przetłumaczone i dopasowane do odbiorcy
 5. Programista – wspiera specjalistę podczas wprowadzania technicznych optymalizacji kampanii
 6. Specjalista ds. Finansów – wystawia fakturę i pilnuje Twoich płatności,
 7. Marketing Consultant – to on dopasowuje zakres usługi do Twoich potrzeb i ustala warunki umowy. Jeśli będziesz chciał rozszerzyć zakres działań lub zwiększyć budżet, to jest osoba z którą możesz się skontaktować.

ppc team faq

5. Skąd będę wiedzieć, że regularnie optymalizujecie moje kampanie?


Regularnie raportujemy nasze działania. W comiesięcznym raporcie otrzymasz informacje jakie działania były wykonane na koncie oraz jakie były efekty prowadzonych kampanii. Jako administrator masz też stały dostęp do konta. Większość wprowadzanych przez nas zmian jest widoczna w historii zmian na koncie Google Ads.

6. Kiedy zobaczę efekty?


W zależności od typu kampanii wzrost ruchu to pierwszy efekt jaki zauważymy po włączeniu kampanii. W większości przypadków ten efekt jest widoczny najszybciej. Kampanie nastawione na sprzedaż (kampanie produktowe, PLA) będą generować stały wzrost ruchu w około 3 miesiące. Kampanie nastawione na zwiększanie zasięgu (GDN czyli reklamy graficzne) mogą przynieść efekt w postaci wzrostu ruchu już w kilka dni.

Należy pamiętać, że efekt kampanii zależy również od tego, na jaką stronę jest ona kierowana. Jakość strony decelowej jest jednym z trzech elementów wpływających na wynik jakości reklamy. Im wyższy wynik jakości reklamy tym lepsze efekty będzie ona osiągać.

Kampanię prowadzimy w oparciu o lejek sprzedażowy który może wyglądać jak na załączonej infografice.
współpraca ppc efekty

7. Mam ofertę za 300zł, dlaczego Wasza jest droższa?


W Delante nasze kampanie opieramy na zasadach performance marketingu i podchodzimy do kampanii analitycznie. Posiadamy wiele wypracowanych narzędzi, które dodajemy do konta klienta już na etapie wdrożenia. Klient ma stały dostęp do kampanii i naszych zasobów, również po zakończonej współpracy.

Dla każdego klienta tworzymy indywidualny plan pracy i harmonogram.

Budżet za obsługę kampanii jest ustalany na podstawie czasu potrzebnego do na jej optymalizację, nie zależy on od budżetu przeznaczanego na samą kampanię. Dzięki temu skalowanie budżetu kampanii nie musi wpływać na zwiększanie się budżetu za obsługę.

8. Czy po zakończeniu współpracy będę mieć dostęp do konta Google Ads?


Tak. Współpracując z nami to klient jest właścicielem konta. Jeśli konto już istnieje to prosimy o nadanie dostępów. Jeśli sami tworzymy nowe konto to przydzielamy klientowi dostęp administracyjny. Po zakończeniu współpracy przekazujemy wszystkie uprawnienia do wszystkich utworzonych w trakcie współpracy usług.

9. Nie widzę nigdzie moich reklam, czy to znaczy że nie wyświetlają się?


Właściciel firmy lub jej pracownicy najczęściej nie są targetem własnych reklam. Optymalizując kampanię staramy się ich wykluczyć z odbiorców (np. wykluczając firmowe IP). Sprawdzanie wyświetlania się reklam, lecz nie klikanie w nie powoduje spadek współczynnika CTR, tym samym spada wynik jakości reklamy.

10. Co jako klient będę musiał robić?


Pierwszym Twoim zadaniem będzie przekazanie nam dostępów do konta Google Ads. To dzięki nim będziemy mogli rozpocząć wdrożenie. Jeśli nie posiadasz konta Google Ads założymy je dla Ciebie i przekażemy dostęp administracyjny.

Abyśmy mogli stworzyć reklamy, które będą spójne z Twoją marką, poinformuj nas jak chciałbyś aby była ona  komunikowana. Powiedz nam też jakie produkty i frazy są dla Ciebie najważniejsze oraz co Cię wyróżnia na tle konkurencji. Jeśli są jakiekolwiek inne informacje, które mogą nam się przydać – powiedz nam 😉

Informuj nas też na bieżąco o nowych produktach, planowanych promocjach, konkursach czy targach, które mają przyciągnąć więcej potencjalnych klientów – chętnie wykorzystamy to w promocji. Jeśli planujesz kluczowe zmiany techniczne lub biznesowe na stronie, koniecznie poinformuj nas z wyprzedzeniem (np: zmiana docelowych URLi, zmiana struktury strony, usuwanie usług/produktów).

W zależności od planowanych kampanii dostarcz nam potrzebne materiały: plik produktowy (kampanie produktowe – PLA) i materiały do realizacji reklam graficznych (GDN).

Ostatnią, bardzo istotną kwestią jest dbanie o prawidłowe funkcjonowanie serwisu.
wspolpraca ppc zadania klienta

11. Czy można zobaczyć przykłady Waszych sukcesów?


Tak, na naszej stronie znajdziesz Case Study, w których opisane są nasze sukcesy:

12. Czy inni klienci polecają Delante?


Tak, nasi klienci nas polecają. Ich opinie możesz zobaczyć na naszej wizytówce w Google oraz na stronie delante.pl/klienci.

Co prawda nie zbieramy tradycyjnych, pisemnych referencji bo uważamy to za trochę staromodne. Natomiast jeśli wspomniane powyżej opinie wciąż Cię nie przekonują, skontaktujemy Cię z którymś z naszych klientów, żebyś mógł o nas podpytać.

13. Czy możemy spotkać się face to face?


Tak, jak najbardziej możemy się spotkać u nas w firmie. Nasza siedziba znajduje się w Krakowie, przy ulicy Retoryka 1. Jesteśmy zazwyczaj obecni również na targach E-Handlu, na których możemy porozmawiać.

Nagrody Delante

Nagroda - Global Agency Awards 2024 Nagroda - Global Search Awards 2024 Nagrody - European Search Awards 2024 Nagroda - Gazele Biznesu 2023 Nagroda - Global Search Awards 2023 Nagroda - European eCommerce Awards 2022 Nagroda - European Search Awards 2022 Nagroda - Global Agency Awards 2022 Nagroda - IPMA Nagroda - Gazele Biznesu 2022 Nagroda - Global Search Awards 2022 Nagroda - Global Digital Excellence Award 2022 Nagroda - Deloitte 2021 Nagroda - US Search Awards 2021