.animate-view{opacity: 1 !important;}

Projektowanie zorientowane na użytkownika (User-Centered Design)

Co to jest projektowanie zorientowane na użytkownika?

Projektowanie zorientowane na użytkownika (ang. User-Centered Design, UCD) to metoda tworzenia produktów i usług, która stawia użytkownika i jego potrzeby w centrum procesu projektowania. Mówiąc prosto, UCD oznacza tworzenie produktów łatwych, intuicyjnych i przyjemnych w użyciu dla użytkownika. Dzięki takiemu projektowaniu satysfakcja klientów z użytkowania produktu jest większa co przekłada się na ich większą lojalność do marki i w następstwie na lepsze wyniki finansowe.

Przykładem projektowania zorientowanego na użytkownika (UCD) może być strona sklepu internetowego, która wprowadziła wyraźnie widoczne pole wyszukiwania, umożliwiające użytkownikom szybkie znalezienie poszukiwanych produktów. Innym przykładem User Centered Design może być uproszczenie ścieżki zakupowej, tak aby była ona przejrzysta i z minimalną ilością kroków do zrobienia, aby nie zniechęcała użytkownika.

3 zasady User-Centered Design

  • Podstawą projektowania zorientowanego na użytkownika jest empatia – zrozumienie i wcielenie się w rolę użytkownika, aby lepiej zidentyfikować jego potrzeby i problemy. Projektanci muszą patrzeć na świat oczami użytkowników, co pozwala na tworzenie rozwiązań, które są dla nich naturalne i intuicyjne.
  • UCD wymaga aktywnego udziału użytkowników na każdym etapie procesu projektowania. Od wczesnych badań i zbierania wymagań, przez prototypowanie, aż po testowanie gotowych rozwiązań – użytkownicy są zaangażowani, aby zapewnić, że końcowy produkt rzeczywiście spełnia ich oczekiwania.
  • Ciągłe doskonalenie produktu. Oznacza to, że produkt jest wielokrotnie testowany i udoskonalany na podstawie opinii użytkowników.

Proces projektowania zorientowanego na użytkownika

Proces projektowania zorientowanego na użytkownika (UCD) to 4-etapowy cykl, który powtarzany jest w kółko, aż do momentu uzyskania ostatecznej wersji produktu. Wersję tę ustala się poprzez określenie wymagań użyteczności produktu.

1. Badania użytkowników. Pierwszym krokiem w procesie UCD jest zrozumienie, kim są użytkownicy, jakie mają potrzeby i jakie problemy chcą rozwiązać. W tym celu przeprowadza się badania jakościowe i ilościowe, takie jak wywiady, ankiety, czy obserwacje.

2. Określenie wymagań. Na podstawie zebranych danych określa się wymagania zarówno użytkowników, jak i biznesowe. Ważne jest, aby te wymagania były zgodne i wzajemnie się uzupełniały.

3. Tworzenie rozwiązań. Następnie przystępuje się do projektowania rozwiązań, które spełniają określone wymagania. Tworzone są prototypy, które następnie są testowane przez użytkowników.

4. Testowanie i iteracja. Prototypy są testowane przez użytkowników, a zebrane opinie służą do wprowadzania poprawek. Proces ten jest powtarzany, aż do osiągnięcia optymalnego rozwiązania.

projektowanie zorientowane na użytkownika

Uzyskaj bezpłatną wycenę