.animate-view{opacity: 1 !important;}

MRR – Monthly Recurring Revenue

Co to jest MRR?

MRR, czyli Monthly Recurring Revenue to termin pochodzący z języka angielskiego, który oznacza Miesięczny Powtarzalny Przychód. Jest to wskaźnik finansowy mierzący przewidywalną, uśrednioną wartość przychodów firmy pochodzącą z płatności cyklicznych. Wskaźnik MRR jest szczególnie ważny dla organizacji opartych na modelu subskrypcyjnym, w których możliwe jest określenie miesięcznej wartości przychodów na podstawie umów subskrypcyjnych na dostawę usług lub produktów.

Rolę wskaźnika MRR podkreśla Dan Tyre, manager w HubSpot: „MRR jest najważniejszym wskaźnikiem wzrostu finansowego. Na koniec dnia najważniejszym wskaźnikiem jest kwota miesięcznych stałych opłat, które klienci są skłonni regularnie płacić za nasze usługi.”

MRR - co to znaczy?

Jak obliczyć MRR?

Obliczanie wskaźnika MRR jest stosunkowo proste. W podstawowej wersji stosowany jest wzór:

MRR=∑(Miesięczne opłaty subskrypcyjne wszystkich klientów)

Często spotykany jest również wskaźnik Net MRR, oznaczający ogólny wzrost MRR uwzględniający nowe subskrypcje, rozszerzenia oraz utraconych klientów.

Nett MRR=MRR na początku miesiąca+Nowy MRR+Rozszerzony MRR−Utracony MRR

Po co stosować wskaźnik MRR?

Monthly Recurring Revenue jest kluczowym wskaźnikiem finansowym z kilku praktycznych powodów:

  • Pozwala na stosunkowo dokładne prognozowanie przychodów.
  • MRR umożliwia monitorowanie wzrostu firmy w czasie i identyfikowanie trendów.
  • Pomaga w procesie podejmowania decyzji dotyczących inwestycji, czy też ekspansji firmy.
  • Ułatwia analizowanie satysfakcji klientów na podstawie danych dotyczących utraty subskrybcji.

Rolę MRR w firmach opartych na modelu subskrypcyjnym podkreśla również Łukasz Zgiep, współzałożyciel Beesfund: „MRR to wskaźnik, który pozwala firmom przewidywać stabilność finansową i lepiej zarządzać przepływami pieniężnymi. Dla startupów subskrypcyjnych, takich jak SaaS, MRR jest nieoceniony w ocenie tempa wzrostu i planowaniu dalszych inwestycji.”

Podsumowując, warto pamiętać, że stosowanie wskaźnika finansowego MRR daje organizacjom możliwość lepszego zrozumienia ich przychodów i znacząco pomaga w podejmowaniu decyzji biznesowych.

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Porozmawiajmy o Twoim SEO i SEM