.animate-view{opacity: 1 !important;}

OKR – Objectives and Key Results

Czym jest OKR? Znaczenie metody Objectives and Key Results

Metoda OKR, czyli Objectives and Key Results w dosłownym tłumaczeniu oznacza “Cele i Główne Rezultaty”. W praktyce jako cele rozumie się jasno określone zamiary, które firma lub zespół chcą osiągnąć, z kolei główne rezultaty to mierzalne wyniki pokazujące, w jakim stopniu cel został osiągnięty.  Metoda Objectives and Key Results jest więc sposobem zarządzania celami, która może być stosowana zarówno przez właścicieli firm, jak i kierowników zespołów, czy projektów. Metodologia OKR została zapoczątkowana przez Andrew Grove’a, który opracował ją w latach 70 XX wieku, jako CEO firmy Intel.  Swoją popularność metoda zawdzięcza jednak Johnowi Doerrowi, który po odejściu z firmy Intel zaprezentował ją rozpoczynającej swoją działalność firmie Google, która stosuje OKR do dzisiaj, co potwierdzaja Sundar Pichai, CEO Google: „OKR pomagają nam myśleć ambitnie i dążyć do osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników. Stosowanie tej metody umożliwia nam skoncentrowanie się na tym, co naprawdę ważne, i mierzenie naszych postępów w przejrzysty sposób.”

czym jest okr?

Zasady metody OKR

Wiedząc już, czym jest metoda OKR, warto wskazać, jakie są główne zasady Objectives and Key Results:

  • Przejrzystość: Cele i kluczowe rezultaty powinny być publicznie dostępne dla całej organizacji, co sprzyja transparentności i zaangażowaniu.
  • Ambicja: OKR powinny być ambitne, często na granicy możliwości, co motywuje do większych wysiłków i innowacyjnych rozwiązań.
  • Regularność: OKR są zazwyczaj ustalane na kwartał, co pozwala na dynamiczne reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe i biznesowe.

Rolę regularność w metodzie OKR podkreśla John Doerr, autor książki „Measure What Matters”: „OKR to prosta idea, która wymaga jedynie dyscypliny, aby przekształcić w realne wyniki. To sposób na ustawienie ambitnych celów i regularne śledzenie postępów, co prowadzi do nadzwyczajnych wyników.”

  • Mierzalność: Kluczowe rezultaty muszą być mierzalne, aby można było jednoznacznie ocenić postępy i osiągnięcia.
  • Orientacja na wyniki: Skupienie na rezultatach pomaga w osiąganiu rzeczywistych, wymiernych efektów, a nie tylko w realizacji zadań.

Jakie są efekty stosowania metody Objectives and Key Results?

Pośród głównych zalet metody OKR należy wskazać:

  • Zwiększenie zaangażowania zespołu: Jasno określone, ambitne cele pozytywnie wpływają na motywację pracowników.
  • Poprawa współpracy: Regularna weryfikacja efektów i przeglądy procesów sprzyjają skutecznej komunikacji pomiędzy zespołami.
  • Skupienie na priorytetach: OKR sprawia, że zespoły pozostają skupione na najważniejszych z punktu widzenia biznesowego celach.
  • Mierzalność wyników: Precyzyjnie określone kluczowe rezultaty umożliwiają dokładne monitorowanie postępów i mierzenie efektów.

Rolę OKR w procesie doskonalenia firmy podkreśla Andrzej Blikle, polski przedsiębiorca i autor książki „Doktryna jakości”: „Stosowanie OKR w firmie pozwala na zbudowanie kultury ciągłego doskonalenia. Regularne przeglądy postępów w realizacji celów sprzyjają refleksji i adaptacji, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym.” Podsumowując, metoda OKR to niezwykle wartościowe narzędzie, które, stosowane prawidłowo może w znaczący sposób przyczynić się do sukcesu organizacji.

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Porozmawiajmy o Twoim SEO i SEM