.animate-view{opacity: 1 !important;}

Obciążenie poznawcze

Co to jest obciążenie poznawcze?

Obciążenie poznawcze (ang. cognitive load) oznacza ilość zasobów umysłowych, które zużywamy podczas wykonywania zadań, uczenia się lub ogólnie podczas procesu myślenia. Teoria obciążenia poznawczego (opracowana przez Johna Swellera w XX wieku) wskazuje na to, że ilość bodźców dostarczana organizmowi znacząco wpływa na zdolności przetwarzania przez niego informacji.
co to jest obciążenie poznawcze ilustracja

3 główne rodzaje obciążenia poznawczego>

Zdefiniowane zostały 3 kluczowe obszary obciążenia poznawczego. Są to: 

  • Obciążenie wewnętrzne – odnoszące się do skali trudności zadania lub materiału do przetworzenia
  • Obciążenie zewnętrzne – odnoszące się do sposobu prezentowania oraz organizowania informacji 
  • Obciążenie związane z przetwarzaniem – odnoszące się z rozumieniem i przetwarzaniem informacji, które definiuje efektywność uczenia się jednostki i rozwój umiejętności.

Według teorii Obciążenia poznawczego, redukowanie obciążenia zwenętrznego oraz umiejętne zarządzanie obciążeniem wewnętrznym jest podstawą skutecznego nauczania.

[color-text]Obciążenie poznawcze, a UX

Obciążenie poznawcze znajduje zastosowanie także w kontekście User Experience treści online. W tym przypadku obciążenie odnosi się do natłoku informacji, które użytkownik musi przetworzyć w kontakcie z interfejsem, stroną internatową czy aplikacją, aby skutecznie z niej korzystać.

Elementy powodujące obciążenie poznawcze użytkownika

Do najczęstszych elementów wzmagających obciążenie poznawcze u użytkowników zalicza się:

  • Zbyt skomplikowane struktury interfejsu
  • Nielogiczna hierarchia treści w obrębie strony
  • Niejasne polecenia oraz CTA
  • Elementy pojawiające się na treści głównej (np. pop-up) 
  • Brak jednoznacznego wskazania ścieżki korzystania z treści
  • Brak odpowiednich przestrzeni pomiędzy sekcjami treści.

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Porozmawiajmy o Twoim SEO i SEM