.animate-view{opacity: 1 !important;}

Audyt SEO przed czy po podpisaniu umowy?

5min.

Komentarze:0

Audyt SEO przed czy po podpisaniu umowy?
21 czerwca 2022
Audyt strony jest niezbędny do zaplanowania skutecznej kampanii SEO. Agencje zajmujące się działaniami związanymi z optymalizacją stron internetowych mają w swojej ofercie takie audyty. Część z nich jest darmowa i przeprowadzona przed podpisaniem umowy, inne zaś są elementem składającym się na działania ujęte w umowie. Czym więc różni się audyt, który zostaje przeprowadzony przed podpisaniem umowy od tego, który jest wykonywany już po jej podpisaniu?

5min.

Komentarze:0

Czym jest audyt strony?

Na początku każdej analizy porównawczej warto wskazać metodologię oraz podstawowe pojęcia. Aby odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule artykułu, należy niejako przebrnąć przez inne pytania i odpowiedzi dotyczące audytów.

Zaczynając jednak od części teoretycznej:

Audyt strony jest szczegółową jej analizą, która uwzględnia parametry mające wpływ na pozycjonowanie, czyli pozycję strony w wynikach wyszukiwania, tzw. serpach (SERP – Search Engine Results Pages).

Innymi słowy pokazuje to, co na stronie jest dobre oraz to, co wymaga poprawy. Jest usługą oferowaną w ramach działalności agencji SEO. Jego celem jest stworzenie szeregu zaleceń, uwag oraz porad dotyczących tworzenia, edycji lub rozbudowywania strony w taki sposób, by była poprawna pod względem SEO – zarówno dla robotów Google, jak i dla użytkowników. Jest on także swojego rodzaju listą czynności, które agencja ma zamiar podjąć w ramach współpracy. Występuje najczęściej w postaci pliku tekstowego, który posiada spis treści, ilustracje czy przypisy – przypomina nieco książkę. W zależności od stopnia zaawansowania może mieć od kilku do kilkudziesięciu stron.

Dlaczego robi się audyt strony?

Audyt strony wykonuje się w różnych okolicznościach. Na przykład w momencie wystartowania nowej strony lub po wprowadzeniu istotnych na niej zmian. Przeprowadza się go także w momencie nawiązania współpracy z agencją – niezależnie od tego, czy jest to pierwsza współpraca z czy przejęcie zastanego stanu przez inną agencję. Jego celem jest – jak już wcześniej zostało wspomniane – wykazanie błędów na stronie oraz ocena aktualnego stanu optymalizacji. Analizie podlegają wszystkie elementy istotne w procesie pozycjonowania, a są to na przykład meta dane (tytuły i opisy stron), opisy alternatywne do zdjęć i grafik oraz poprawne wyróżnienia elementów tekstowych, budowa adresów URL, a także linkowanie wewnętrzne.

Oceniana jest także wartość strony i domeny, w której się znajduje, a także domen, z których pochodzą linki prowadzące do analizowanej strony. W audycie znajdują się też wskazówki do osób tworzących stronę, w tym webmasterów, a także lista zadań, które zostaną wykonane lub są już wdrożone przez agencję.

W przypadku audytów przygotowywanych przed podpisaniem umowy są to jedynie wskazówki i wykaz potencjalnych czynności, których agencja może się podjąć celem usprawnienia działania strony pod względem pozycjonowania, zaś w sytuacji odwrotnej, czyli wtedy, gdy audyt otrzymujemy po podpisaniu umowy, jest to lista czynności, których dopełnienia agencja się zobowiązuje lub które już wykonała.

Chcesz zobaczyć, jak audyty wykonuje Delante? Zobacz na naszej stronie: Audyt SEO

Jakich narzędzi używa się do wykonania audytu strony?

Istnieją pewne narzędzia, których specjaliści SEO używają niemal zawsze do przygotowywania audytu SEO. Należą do nich narzędzia darmowe i dostępne powszechnie, ale także takie, do których dostęp wymaga wykupienia abonamentu.

Do narzędzi często wykorzystywanych zaliczają się te oferowane przez Google, czyli Google Search Console, Google Analytics, Google Page Speed Insights. Pozwalają one na dostęp do widoczności strony w wynikach wyszukiwania, a także do jej działania. Jednak dostęp do tych danych jest możliwy dopiero po uzyskaniu dostępu od właściciela strony, co najczęściej ma miejsce dopiero po podpisaniu umowy.

Innymi narzędziami jest na przykład Screaming Frog, SemStrom, Ahrefs, Woorank, GTMetrix czy Siteliner. Z tych narzędzi korzystają agencje oraz specjaliści, którzy przeprowadzają audyty samodzielnie. Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku audytów automatycznych.

Widoczność strony w narzędziu SemStorm

Widoczność strony delante.pl ukazana przy pomocy narzędzia SemStorm

Szybkość strony

Wyniki dotyczące stopnia optymalizacji przy użyciu narzędzia Page Speed Insights

GT Metrix - dane

Dane ze strony gtmetrix.com

Czy automatyczne audyty online dają wymierne wyniki?

Po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła “audyt SEO” wyświetli nam się szereg stron oferujących wykonanie automatycznego audytu strony. Analizie podlegają takie czynniki wpływające na SEO jak prędkość, waga strony, a także meta dane.

Wiele stron daje wyniki już po kilkudziesięciu sekundach. Analizatory są także darmowe. Można więc ulec pokusie i pomyśleć o braku potrzeby zatrudniania agencji, która przeprowadzi dogłębną i dokładną analizę strony, a zamiast tego bazować na dokumencie uzyskanym online. Trzeba jednak pamiętać, że taki audyt – jak sama nazwa wskazuje – jest automatyczny, w związku czym nie ma w nim możliwości na analityczne podejście i zauważenie czynników zewnętrznych, które dostrzeże specjalista przeprowadzający audyt samodzielnie. Brak w nim także komentarzy i wyjaśnień dotyczących wyników (często błędne wskazanie przez automat wcale nie musi być takim w tym konkretnym przypadku). Często analizie poddawana jest także tylko strona główna bez zwrócenia uwagi na strony kategorii czy produktów, które są przecież równie ważne w procesie pozycjonowania.

Czy audyt można przeprowadzić samodzielnie?

Zostało wcześniej wspomniane, że niektóre z narzędzi stosowanych przez profesjonalne agencje SEO są darmowe i dostępne dla każdego. Dlaczego więc nie wykonać audytu samodzielnie? Audyt oczywiście można wykonać na podstawie własnej wiedzy oraz źródeł, czyli poradników dostępnych w internecie. Osoba, która choć trochę zna się na SEO i ma pojęcie o mechanizmach zachodzących w procesie optymalizacji stron, będzie mogła prawidłowo odczytać wyniki i je przeanalizować. Taki sposób może dać bardziej wymierne wyniki niż skorzystanie z audytu automatycznego. Jednak ani jeden, ani drugi nie będzie w tak dużym stopniu dokładny jak audyt przeprowadzony przez agencję profesjonalnie zajmującą się działaniami SEO.

O samodzielnym wykonywaniu audytu pisaliśmy na naszym blogu: Audyt SEO strony – jak samemu wykonać prosty audyt?

Czy audyt, który otrzymujemy przed podpisaniem umowy różni się od tego po jej podpisaniu?

Wiele agencji zajmujących się pozycjonowaniem stron wykorzystuje różnego rodzaju promocje, aby skłonić potencjalnych klientów do wybrania właśnie ich oferty. Deklarują na przykład wykonanie analizy UX (User Experience – Doświadczenie Użytkownika), sprawdzają domeny, na których znajduje się strona, a nawet dokonują wstępnej analizy na przykład strony głównej, by wychwycić pierwsze błędy i nieprawidłowości, które wpływają na gorszą widoczność strony w wynikach wyszukiwania. Niektóre agencje wykonują także mniej lub bardziej szczegółowy audyt strony jeszcze przed nawiązaniem współpracy. Część z nich korzysta z automatycznych narzędzi podobnych do tych, które możemy znaleźć na darmowych stronach. Inną kategorią są audyty przygotowywane przez specjalistę. Mogą one zawierać szczegółową analizę meta danych, prędkości strony, linkowania wewnętrznego, wielkości grafik znajdujących się na stronie, a także wagi całej strony. Mogą zawierać także wyjaśnienia, komentarze oraz deklarację czynności, których agencja może się podjąć. Brzmi dosyć podobnie do audytu przygotowywanego już po nawiązaniu współpracy, prawda?

Można by rzec, że audyty wykonywane przed podpisaniem umowy są po prostu narzędziem sprzedażowym, które ma wzbudzić zaufanie do firmy i zachęcić potencjalnego klienta do nawiązania współpracy po zobaczeniu szerokiego wachlarza możliwości, który oferuje dana firma oraz po wykazaniu szeregu nieprawidłowości na stronie. Często mogą również być wykonywane automatycznie i zazwyczaj są zdecydowanie mniej szczegółowe od audytu, który jest wykonany po podpisaniu umowy.

Audyt przed podpisaniem umowy zazwyczaj jest krótką analizą strony pomagającą ocenić jej potencjał i potrzebny nakład pracy dla osiągnięcia pożądanych wyników. Powinien on być uzupełniony o szczegółowy audyt strony po podpisaniu umowy.

Podsumowanie

Reasumując, nie ma wątpliwości co do tego, że bardziej miarodajne i wartościowe wyniki da nam analiza z audytu przeprowadzonego przez specjalistę zajmującego się SEO niż wyniki z audytów automatycznych. A co w kwestii audytów przeprowadzanych już przez konkretną firmę – decydować się na te, które deklarują wykonanie audytu jeszcze przed nawiązaniem współpracy czy lepiej powierzyć to zadanie firmie, która poznała już choć trochę specyfikę naszej branży oraz strony i przeprowadzi analizę pod kątem realnych czynności, które jest w stanie wykonać w ramach trwania umowy? Oba audyty będą wartościowe, jednak ten pierwszy może być mniej szczegółowy, a taka agencja – nawet jeśli wykona audyt przed przystąpieniem do współpracy, powinna go powtórzyć już po podpisaniu umowy i wówczas przeprowadzić dogłębną i dokładną analizę.

Autor
Autor
Ola

Autor
Autor
Ola

Zostaw komentarz

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Nagrody

Nagroda - Deloitte 2021 Nagroda - IPMA Nagroda - US Search Awards 2021 Nagroda - European eCommerce Awards 2022 Nagroda - Global Agency Awards 2022 Nagroda - European Search Awards 2022

Porozmawiajmy o Twoim SEO i SEM