.animate-view{opacity: 1 !important;}

ARR – Annual Recurring Revenue

Co to jest ARR? Definica Annual Recurring Revenue

ARR, czyli Annual Recurring Revenue to termin, który z języka angielskiego oznacza Roczny Przychód Cykliczny. Jest to jeden z najważniejszych wskaźników finansowych dla firm działających w modelu subskrypcyjnym, ponieważ dzięki niemu organizacje są w stanie tworzyć dokładniejsze prognozy dotyczące przychodów.

Znaczenie wskaźnika ARR podkreśla między innymi John Doerr, autor książki „Measure What Matters”: “ARR jest kluczowym wskaźnikiem dla firm opartych na subskrypcji, zapewnia jasny obraz kondycji finansowej firmy i długoterminowego potencjału przychodów”.

ARR definicja

Jak obliczyć ARR

Wskaźnik ARR jest bezpośrednio związany z MRR, czyli Miesięcznym Przychodem Cyklicznym oznaczającym prognozowane miesięczne przychody z subskrypcji.

ARR=MRR × 12

Na przykład, jeśli firma generuje 10 000 PLN MRR, to jej ARR wynosi:

ARR=10000 PLN × 12=120000 PLN

Bardziej zaawansowane modele ARR mogą uwzględniać także zmiany w subskrypcjach w trakcie roku – nowe subskrypcje, rozszerzenia, rezygnacje, czy też zmiany planów.

Efekty stosowania wskaźnika ARR

Wiedząc, czym jest ARR, oraz jak obliczany jest ten wskaźnik, warto wskazać, jakie są efekty jego stosowania w przedsiębiorstwach:

  • Poprawa planowania strategicznego: ARR dostarcza danych niezbędnych do podejmowania dobrych decyzji strategicznych i inwestycyjnych.
  • Zwiększenie atrakcyjności firmy: Wysoki poziom ARR sprawia, że organizacje stają się bardziej atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów.
  • Optymalizacja procesów biznesowych: Dogłębna analiza ARR może pomóc skutecznie wskazać obszary wymagające poprawy, przykładowo zmniejszenie wskaźnika rezygnacji, czy też zwiększenie przychodów poprzez up-selling i cross-selling.

Wartość, jaką daje analiza ARR podkreśla David Skok, manager Matrix Partners: “Śledzenie wzrostu ARR ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia długoterminowej rentowności modelu subskrypcji przyciągnięcia inwestorów”

Powiązane definicje

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Porozmawiajmy o Twoim SEO i SEM