.animate-view{opacity: 1 !important;}

ChatGPT

Co to jest ChatGPT?

ChatGPT to model językowy (ang. Language Model – LM) opracowany przez firmę OpenAI (głównym inwestorem jest tu Microsoft), który jest częścią rodziny modeli GPT (Generative Pre-trained Transformer). Jest to zaawansowany program komputerowy, który potrafi generować ludzkopodobne teksty na podstawie wprowadzonych mu informacji lub pytań. ChatGPT jest trenowany na ogromnych ilościach tekstu ze stron internetowych, książek i innych źródeł, dzięki czemu jest w stanie rozumieć i generować tekst w wielu różnych dziedzinach w języku polskim oraz innych językach.

Głównym zastosowaniem ChatGPT jest komunikacja z ludźmi poprzez tekst. Może być wykorzystywany do odpowiadania na pytania, udzielania rad, generowania treści, tworzenia dialogów, a nawet jako narzędzie do rozwiązywania problemów w różnych dziedzinach, takich jak nauka, technologia, medycyna, czy marketing. ChatGPT jest używany w wielu branżach, aby pomóc ludziom uzyskiwać informacje i rozwiązywać problemy za pomocą automatycznie generowanych treści tekstowych.

Należy pamiętać, że są to młode modele i są aktualnie w etapie uczenia się – stąd warto sprawdzać zawsze poprawność ich odpowiedzi.

Czy ChatGPT to AI czy LM?

ChatGPT to model, który można opisać zarówno jako sztuczną inteligencję (AI) jak i model językowy (LM), ponieważ ma cechy obu tych kategorii:

  • Sztuczna inteligencja (AI): ChatGPT jest częścią rodziny modeli AI, które są w stanie generować tekst i odpowiadać na pytania w sposób, który wydaje się być generowany przez człowieka. Działa na zasadzie uczenia maszynowego i jest zdolny do przetwarzania i generowania tekstu, co jest jednym z aspektów sztucznej inteligencji.
  • Model językowy (LM): ChatGPT jest również modelem językowym, ponieważ jest przeszkolony na ogromnych ilościach tekstów, co pozwala mu rozumieć i generować tekst w języku naturalnym. Jest zdolny do analizy kontekstu tekstu wejściowego i generowania odpowiedzi lub treści w zrozumiały sposób, co jest cechą modeli językowych.

W związku z tym ChatGPT można określić jako model językowy działający w ramach sztucznej inteligencji.
Jest to połączenie obu tych kategorii, co umożliwia mu wykonywanie zadań związanych z generowaniem tekstu i komunikacją z użytkownikami w sposób zbliżony do ludzkiego.

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Porozmawiajmy o Twoim SEO i SEM