.animate-view{opacity: 1 !important;}

Efekt Dunninga Krugera

Co to jest Efekt Dunninga Krugera? 

Efekt Dunninga-Krugera opisuje zjawisko, w którym osoby o niskich umiejętnościach mają tendencję do przeceniania swoich kompetencji.

Historia 

Badanie Dunninga i Krugera przeprowadzone w 1999 roku polegało na ocenie umiejętności uczestników w różnych dziedzinach, a następnie porównaniu tych ocen z rzeczywistymi wynikami testów. Uczestnicy, którzy osiągnęli słabe wyniki, często przeceniali swoje umiejętności, co świadczyło o braku świadomości własnych braków. To zjawisko jest przeciwieństwem syndromu oszusta, gdzie osoby wysoko wykwalifikowane mają tendencję do zaniżania oceny swoich umiejętności, czując się niepewnie i unikając zabierania głosu w danej dziedzinie. Osoby te często zakładają, że ich wiedza jest oczywista dla wszystkich, więc nie widzą potrzeby wypowiadania się na dany temat. Jak mądrze spostrzegł Darwin – „ignorancja często jest przyczyną większej pewności siebie niż wiedza”. Często obserwuje się, że osoby o niewielkim doświadczeniu nie potrafią zobaczyć własnych braków kompetencyjnych i nie są w stanie dokładnie ocenić ich w porównaniu do innych.

Gdzie możemy zaobserwować Efekt Dunninga Krugera? 

Efekt Dunninga-Krugera jest wyraźnie widoczny w zachowaniu osób, które są silnie przekonane o swojej wiedzy i nie poddają się argumentom przeciwnym, nawet jeśli są one logiczne i dobrze uzasadnione. Taka osoba często ignoruje perswazję lub dyskusję, a próby przekonania jej do innego punktu widzenia mogą skutkować złością. Dodatkowo, osoba ta może lekceważyć i deprecjonować innych.

W sytuacji, gdy osoba ma niskie umiejętności w danej dziedzinie, może wydawać się bardzo pewna siebie, szczególnie w sytuacjach takich jak rozmowy kwalifikacyjne. Nieświadoma swoich braków, może sprawiać wrażenie bardzo kompetentnej. To potwierdza, że efekt Dunninga-Krugera niekoniecznie jest związany z niską inteligencją, ale raczej z dużą pewnością siebie.

Przeczytaj powiązane posty

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Porozmawiajmy o Twoim SEO i SEM