.animate-view{opacity: 1 !important;}

Milenialsi – pokolenie Y

Milenialsi – co charakteryzuje pokolenie Y?

Milenialsi, znani również jako pokolenie Y, obejmują osoby urodzone od początku lat 80. XX wieku do końca lat 90. XX wieku. Zmiany gospodarcze w jakich przyszło im dorastać oraz coraz to większa cyfryzacja otworzyły przed nimi nowe możliwości kształcenia się i rozwoju zawodowego. W wielu przypadkach ich rodzicami są przedstawiciele pokolenia baby boomers. Są to osoby, które dorastały w czasie globalizacji i ekspansji cyfrowej, co odcisnęło piętno na ich wartościach i oczekiwaniach życiowych.

Środowisko, w jakim się wychowywali – rys społeczny i historyczny

Dzieciństwo milenialsów zbiegło się z dynamicznym rozwojem gier video, ekspansją Internetu i narodzinami mediów społecznościowych, co umożliwiło im dostęp do informacji na niespotykaną dotąd skalę. Milenialsi są nie tylko zaznajomieni z nowoczesnymi technologiami, ale również z entuzjazmem włączają się w świat cyfrowych mediów. Mimo swojej biegłości w technologiach, wielu z nich pamięta jeszcze czasy przed erą online – co jest już rzadkością w przypadku następującej po nich generacji Z. Urodzeni i wychowani w czasach prosperity gospodarczej lat 90. XX wieku, doświadczyli również istotnych wydarzeń, które zaważyły na ich późniejszym życiu, takich jak ataki terrorystyczne z 11 września 2001 roku czy globalna recesja w 2008 roku. Te kluczowe momenty historyczne wpłynęły na ich postrzeganie stabilności ekonomicznej, bezpieczeństwa i międzynarodowej polityki, kształtując ich podejście do ryzyka i przyszłości.

Główne cechy milenialsów:

 • Milenialsi z entuzjazmem korzystają z nowoczesnych technologii we wszystkich aspektach życia.
 • Charakteryzuje ich otwartość i znaczna pewność siebie.
 • Uważają się za unikalnych i niepowtarzalnych.
 • Większą wagę przykładają do jakości życia niż do posiadania dóbr, statusu materialnego i społecznego.
 • Są niepodatni na autorytety, ale łatwo wpadają w „bańki informacyjne” i często kierują się wpływami influencerów (dotyczy to również pokolenia Y, jak i Z).
 • Dorastali w środowisku kapitalistycznym.
 • Uważają, że sami kształtują swój los.
 • Są mniej cierpliwi niż ich rodzice z pokolenia X.
 • Dzięki globalizacji i dostępowi do Internetu, utrzymują kontakty z ludźmi na całym świecie, żyjąc w „globalnej wiosce”.
 • Częściej pozostają dłużej w domu rodzinnym i później osiągają niezależność finansową
 • Nie mają wspomnień z czasów PRL-u ani zimnej wojny.
 • Dbają o swój wizerunek w mediach społecznościowych
 • Są bardziej elastyczni i mniej przywiązani do tradycji niż ich rodzice.

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Porozmawiajmy o Twoim SEO i SEM