.animate-view{opacity: 1 !important;}

Google Analytics

Jak sprawdzić konwertujące strony w GA4

Jak sprawdzić konwertujące strony w GA4

W GA4 mamy dwie metryki, pokazujące konwersje na poziomie adresów URL. Ścieżka do strony pokazuje miejsce realizacji konwersji, strona docelowa zaś ten URL, którym pozyskaliśmy konwertującego użytkownika.
Czytaj więcej
Jak wdrożyć śledzenie e-commerce w GA i Google Ads?
Jak działają sesje? Poradnik Google Analytics
Zachowanie – poradnik Google Analytics

Porozmawiajmy o Twoim SEO i SEM