.animate-view{opacity: 1 !important;}

Co to jest i na czym polega marketing mix?

7min.

Komentarze:0

Co to jest i na czym polega marketing mix?d-tags
16 maja 2024
Marketing mix to fundament sukcesu biznesowego, który sprowadza się do czterech podstawowych elementów: Produktu, Ceny, Dystrybucji i Promocji. W niniejszym artykule omówimy wszystkie te składowe i wyjaśnimy ich rolę w kreowaniu przewagi konkurencyjnej. Chcesz się dowiedzieć, co to marketing mix? Jak go wykorzystać w swoim biznesie? Jeśli tak, to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie!

7min.

Komentarze:0

Marketing mix – co to? Definicja i istota zagadnienia

Czym właściwie jest mix marketing? To zintegrowany system działań, procesów i technik wykorzystywanych przez firmę, aby oddziaływać na rynek i zaspokajać potrzeby klientów. Składa się z czterech głównych elementów – w związku z czym często nazywanych marketing mix 4P. W ten skład wchodzą:

 • Produkt (ang. product). – to coś, co firma oferuje swoim klientom;
 • Cena (ang. price)- to wartość, którą klienci muszą zapłacić, aby skorzystać z produktu;
 • Dystrybucja (miejsce – ang. place) – to sposób, w jaki produkty trafiają do klientów;
 • Promocja (ang. promotion) – to metody, które firma stosuje, aby komunikować się z klientami i przekonywać ich do zakupu.

Istnieje wiele koncepcji mix marketingu. Najpopularniejszy z nich jest opisany powyżej model 4P. To jednak nie wszystko. Mogłeś spotkać się również z modelami 7P dla marketingu usługowego czy 4C, który skupia się na perspektywie klienta. Wszystko sprowadza się jednak do jednego – rozbudowana koncepcja mix marketingu ma olbrzymie znaczenie w tworzeniu skutecznych strategii promocyjnych, uwzględniając perspektywy klienta. Proces ten nie ogranicza się tylko do reklamy, ale obejmuje całościową strategię komunikacji między firmą a jej klientami.

Na czym polega mix marketing 4P? Podstawowe elementy

Głównym celem mix marketingu jest tworzenie spójnej i przyciągającej uwagę propozycji dla klienta. Każdy z czterech składników musi być odpowiednio zbalansowany, aby osiągnąć ten cel. Jak to wygląda w praktyce? Otóż:

 1. Produkt musi zaspokajać potrzeby klienta
 2. Cena musi być atrakcyjna dla klienta i rentowna dla firmy
 3. Dystrybucja musi zapewnić łatwy dostęp do produktu
 4. Promocja musi skutecznie komunikować wartość produktu do potencjalnych klientów.

elemety składowe mix marketingu 4P - produkt, cena, dystrybucja, promocja

Produkt jako serce mix marketingu

Produkt to serce marketingu mix. To coś, co firma oferuje swoim klientom, zarówno w formie fizycznego towaru, jak i usługi. Ale produkt to nie tylko to, co klient kupuje. To również doświadczenie, które klient ma z produktem, emocje, które produkt wywołuje, a także wartość, którą produkt dostarcza

Zadaniem produktu w marketingu mix jest zaspokojenie różnorodnych potrzeb klienta. Produkt musi nie tylko spełniać podstawowe oczekiwania klienta, ale także dostarczać mu satysfakcję podczas użytkowania. Dlatego tak ważne jest, aby firma dobrze zrozumiała swoich klientów i ich potrzeby, aby mogła zaprojektować i dostarczyć produkt, który spełni te potrzeby.

Cena – więcej niż liczba

Cena to kolejny element mix marketingu. Jest to kwota pieniędzy, którą klienci muszą zapłacić, aby skorzystać z produktu lub usługi. Ale cena to więcej niż tylko liczba na etykiecie produktu. Jest to wynik szeregu czynników, takich jak:

 • koszty produkcji
 • poziom popytu
 • otoczenie konkurencyjne
 • wartość, jaką klient widzi w produkcie/usłudze

Cena ma bezpośredni wpływ na wartość sprzedaży firmy i jest jednym z najbardziej elastycznych elementów marketingu mix. Przedsiębiorstwo może szybko dostosować cenę w odpowiedzi na zmieniające się warunki na rynku, takie jak zmiany w popycie lub podaży, a także w odpowiedzi na działania konkurencji. W przypadku mix marketingu trzeba trzymać rękę na pulsie i odpowiednio zarządzać wysokością ceny.

Dystrybucja – od producenta do klienta

Dystrybucja – często nazywana również “miejscem” w mix marketingu – to sposób, w jaki produkty trafiają do klientów. Co wchodzi w ich skład? Są to sklepy detaliczne, sklepy internetowe, sprzedaż bezpośrednia, a także wszystkie działania, które pomagają umieścić produkt na rynku, takie jak logistyka, magazynowanie i transport.

Kanały dystrybucji to systemy, które organizują przepływ produktów od producentów do końcowych nabywców. Obejmują one producentów, hurtowników, detalistów, ale także różne pośrednictwa, takie jak agencje i dystrybutorów.

W erze cyfrowej, kiedy coraz więcej transakcji odbywa się online, dystrybucja produktu staje się coraz bardziej skomplikowana. Firmy muszą rozważać różne kanały, zarówno online, jak i offline, i dostosowywać swoje strategie dystrybucyjne do zmieniających się zachowań klientów

Promocja – głos marki na rynku

Promocja to ostatni z czterech podstawowych elementów marketingu mix. Obejmuje wszelkie techniki komunikacji marketingowej, które firma może używać, aby przekonać, poinformować i przypominać klientom o swoich produktach. Techniki promocji mogą obejmować takie działania jak:

 • reklama;
 • public relations;
 • sprzedaż bezpośrednia;
 • marketing e-mailowy – newsletter;
 • marketing treści;
 • marketing społecznościowy;
 • i wiele innych.

Dobre i wysokiej jakości strategie promocyjne pozwalają zakomunikować wartość produktu potencjalnym klientom. Dzięki różnym formom można budować świadomość i lojalność wobec marki, zwiększać zainteresowanie produktem czy przekonać do zakupu.

Jednakże skuteczna promocja wymaga więcej niż tylko dobrego przekazu. Firma musi również wybrać odpowiednie kanały promocyjne, które pozwolą jej dotrzeć do odpowiedniej grupy docelowej. Celując do młodszej grupy docelowej lepiej korzystać z mediów społecznościowych. W przypadku starszych osób dobrym rozwiązaniem będą tradycyjne formy reklamy np. telewizyjna lub radiowa, ale także ulotki. Dlatego tak ważne jest, aby firma zrozumiała swoją grupę docelową i dostosowała swoje strategie promocyjne do ich preferencji i zachowań.

Rozbudowany mix marketing – dodatkowe elementy w modelu 7P

Model 4P jest najbardziej znanym modelem marketingu mix. Istnieje również rozbudowany model 7P, który dodaje trzy dodatkowe elementy: ludzi (ang. people), proces (ang. process) i dowód rzeczowy (ang. proof). Jest szczególnie przydatny w kontekście marketingu usług, gdzie te dodatkowe elementy są niezwykle ważne dla sukcesu firmy.

Ludzie jako ambasadorzy marki

Kim są ci LUDZIE? To pracownicy, którzy są często nazywani “ambasadorami marki”, ponieważ mają bezpośredni wpływ na to, jak marka jest postrzegana przez klientów. Mogą to być sprzedawcy w sklepie, obsługa klienta przez telefon, czy nawet pracownicy fabryki odpowiedzialni za produkcję produktu. Każdy pracownik, który ma styczność z klientem, ma szansę zrobić dobre wrażenie i zbudować pozytywne relacje z marką.

Przykładem firmy, która zrozumiała tę zasadę, jest Apple. W sklepach tej firmy pracownicy są nie tylko dobrze poinformowani o produktach, ale są również wyposażeni w narzędzia i szkolenia, które pozwalają im skutecznie wspierać klientów. Dzięki temu są oni w stanie nie tylko sprzedawać produkty, ale także budować trwałe relacje z klientami.

Proces – zapewniona jakość obsługi

Proces w marketingu mix odnosi się do sekwencji działań, które firma podejmuje, aby dostarczyć produkt lub usługę klientowi. Obejmuje to wszystko, od procesu produkcji, przez logistykę i dystrybucję, po obsługę klienta. Również w tym elemencie składowym jednym z najważniejszych ogniw są pracownicy, ponieważ to oni są odpowiedzialni za realizację wielu tych działań. Dlatego tak ważne jest, aby firma inwestowała w szkolenia i rozwój swoich wykwalifikowanych pracowników, aby mogli oni skutecznie i efektywnie realizować te procesy. Dobrze zaprojektowane i zarządzane procesy mogą pomóc firmie zwiększyć efektywność, zmniejszyć koszty i poprawić jakość swoich produktów i usług.

Dowód rzeczowy – świadectwo materialne marki

Dowód rzeczowy w modelu mix marketingu 7P to wszystko, co klient może zobaczyć, dotknąć, poczuć lub usłyszeć, co pomaga mu ocenić produkt lub usługę. To przede wszystkim:

 • opakowanie
 • wygląd sklepu
 • wygląd strony internetowej firmy
 • ubiór pracowników firmy

Wszystkie te elementy dowodu rzeczowego pomagają kształtować wrażenie klienta o marce. Na przykład, elegancko zaprojektowane opakowanie może sugerować, że produkt jest wysokiej jakości, podczas gdy schludny i profesjonalny wygląd sklepu może sugerować, że firma dba o swoich klientów. Dlatego tak ważne jest, aby wszystkie elementy dowodu rzeczowego były spójne i dobrze zintegrowane z pozostałymi elementami mix marketingu.

Perspektywa klienta w mix marketingu 4C

Opisywany powyżej model mix marketingu 4P skupiał się na perspektywie firmy. Odwróćmy jednak to o 180 stopni i skupmy się na kliencie. W tym przypadku mamy doczynienia z modelem 4C. Co to takiego?

Elementy składowe w mix marketingu 4C :

 • customer, czyli wartość dla klienta – korzyści, jakie klient otrzymuje z produktu lub usługi z jego punktu widzenia;
 • cost, czyli koszt klienta – to nie tylko cena produktu lub usługi, ale także inne koszty, takie jak czas i wysiłek potrzebne do zrealizowania zakupu;
 • convenienve, czyli wygoda – odnosi się do łatwości, z jaką klient może uzyskać produkt lub usługę;
 • communication, czyli komunikacja – to dwukierunkowa komunikacja między firmą a klientem. Jest ona niezbędna dla zrozumienia potrzeb i oczekiwań klienta.

Porównanie koncepcji marketingu mix

4P / 7P4C
ProduktKlient
CenaKoszt
DystrybucjaWygoda
PromocjaKomunikacja
Ludzie
Proces
Dowód

Jak widać po powyższym zestawieniu koncepcje 4P i 4C marketingu mix są do facto bardzo do siebie zbliżone i zwracają uwagę na podobne elementy. Czynią to jednak z różnych perspektyw. Marketing 4C jest bardziej klientocentryczny.

Klasyczna koncepcja marketingu 4P stworzona została z myślą o promocji głównie fizycznych produktów. Dostosowanie jej do marketingu usług wymagało rozbudowania o kolejne elementy.

Jak zastosować marketing mix 4P w praktyce?

Wdrożenie marketingowego mixu 4P będzie polegać na zaplanowaniu następnej kampanii marketingowej (lub całej strategii) w kluczu wspomnianych 4 punktów. Wystarczy, że odpowiesz sobie na kilka pytań:

Produkt

 • Co jest unikalnego w Twoim produkcie?
 • Dlaczego jest lepszy od konkurencji?
 • Jak produkt powinien być używany?
 • Jak użytkownicy/klienci faktycznie używają produktu?
 • Jakie potrzeby zaspokaja produkt?
 • Jakie frustracje mają użytkownicy/klienci związane z produktem?
 • Jakie frustracje mają użytkownicy/klienci związane z produktami konkurencji?
 • Jak produkt odnosi się do naszej obecnej marki i misji firmy?

Cena

 • Co cena komunikuje o produkcie?
 • Co cena komunikuje o Twojej marce?
 • Jak cena prawdopodobnie wpłynie na postrzeganie przez kupujących?
 • Czy model cenowy wspiera strategie generowania leadów?

Promocja

 • Na podstawie produktu i ceny, kto stanowi preferowaną grupę docelową?
 • Dlaczego moje docelowe persony potrzebują tego produktu?
 • Kiedy moje docelowe persony są najbardziej świadome swojej potrzeby tego produktu?
 • Jakie rodzaje komunikatów i treści najbardziej rezonują z moimi docelowymi odbiorcami?

Miejsce

 • Gdzie powinien być dostępny mój produkt, a gdzie nie? Czy jest ekskluzywny czy szeroko dostępny?
 • Czy moja grupa docelowa jest geograficznie ograniczona?
 • Gdzie moja grupa docelowa spędza czas?
 • Jakie kanały cyfrowe preferuje moja grupa docelowa?
 • Jakie partnerstwa marketingowe są zgodne ze strategią dla tego produktu i tożsamości marki?

Wykorzystaj mix marketing w swoich działaniach i przyciągaj klientów!

Wykorzystanie mix marketingu w swoich działaniach może pomóc firmom skutecznie oddziaływać na rynjek i zaspokajać potrzeby klientów. Bez względu na to, czy skupiasz się na podstawowym modelu 4P, rozbudowanym modelu 7P, czy modelu 4C skupionym na perspektywie klienta, najważniejsze jest, abyś zrozumiał  swoich klientów i dostosował strategię marketingową do ich potrzeb i oczekiwań. 

Autor
Autor
Marcin Polak

Zostaw komentarz

FAQ

Co to jest mix marketing?

Mix marketing  to zintegrowany system działań, procesów i technik wykorzystywanych przez firmę do oddziaływania na rynek i zaspokajania potrzeb klientów, składający się z czterech elementów: produktu, ceny, dystrybucji i promocji.

Jakie są podstawowe elementy mix marketingu 4P?

Podstawowe elementy mix marketingu 4P to: produkt (co firma oferuje), cena (wartość, którą klienci muszą zapłacić), dystrybucja (sposób, w jaki produkty trafiają do klientów) i promocja (metody komunikacji z klientami).

Czym różni się model mix marketingu 4P od modelu 7P?

Model 4P obejmuje cztery podstawowe elementy: produkt, cenę, dystrybucję i promocję. Model 7P dodaje do nich trzy dodatkowe elementy: ludzi (pracowników), procesy (sekwencje działań) i dowody rzeczowe (materialne świadectwa marki).

Na czym polega model mix marketingu 4C?

Model 4C skupia się na perspektywie klienta i obejmuje: wartość dla klienta (korzyści z produktu/usługi), koszt klienta (nie tylko cena, ale też czas i wysiłek), wygodę (łatwość uzyskania produktu/usługi) oraz komunikację z klientem (dwukierunkowa komunikacja między firmą a klientem).

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Nagrody

Nagroda - Deloitte 2021 Nagroda - IPMA Nagroda - US Search Awards 2021 Nagroda - European eCommerce Awards 2022 Nagroda - Global Agency Awards 2022 Nagroda - European Search Awards 2022

Porozmawiajmy o Twoim SEO i SEM