.animate-view{opacity: 1 !important;}

ABM – Account Based Marketing

ABM – Co to jest? Definicja Account Based Marketing

ABM to skrót od angielskiego terminu Account Based Marketing. Są to działania marketingowe koncentrujące się na wysoce spersonalizowanym przekazie adresowanym do określonej grupy odbiorców.
W ramach procesów ABM działania marketingowe są targetowane przede wszystkim do pracowników konkretnej firmy lub firm (kont), którzy są potencjalnymi kontrahentami. Takie działania mają na celu pogłębianie relacji i otwieranie nowych możliwości biznesowych z określoną grupą kluczowych “kont” biznesowych.

ABM - Co to jest?

Kluczowe Cechy ABM

Personalizacja: Działania marketingowe są dostosowane do indywidualnych potrzeb i preferencji wybranych kont. Obejmuje to tworzenie treści, ofert i komunikatów, które są ściśle dopasowane do specyficznych wymagań i problemów klientów.

Koordynacja między zespołami: ABM wymaga bliskiej współpracy między zespołami marketingu i sprzedaży. Te dwa działy muszą współpracować, aby skutecznie identyfikować i obsługiwać kluczowe konta.

Identyfikacja kluczowych kont: Proces rozpoczyna się od zidentyfikowania najważniejszych kont, które mają największy potencjał do generowania przychodów. Te konta są następnie targetowane poprzez spersonalizowane kampanie marketingowe.

Długofalowe relacje: Celem ABM jest budowanie długofalowych, wartościowych relacji z kluczowymi kontami, a nie jednorazowe transakcje. Skupia się na zapewnieniu wartości i rozwiązywaniu problemów klienta na dłuższą metę.

Czynniki decydujące o skuteczności Account Based Marketing

Wiedząc, już czym jest ABM, warto dowiedzieć się, co decyduje o jego skuteczności:

Dokładna segmentacja i analiza: Skuteczny Account Based Marketing wymaga precyzyjnej segmentacji rynku i dogłębnej analizy, aby zidentyfikować konta o najwyższym potencjale. Wykorzystuje się do tego zaawansowane narzędzia analityczne i dane o klientach.

Jakość danych: Dokładne i aktualne dane o klientach są kluczowe dla skuteczności ABM. Bez nich personalizacja i targetowanie mogą być nieskuteczne.

Kluczowe znaczenie danych w ABM podkreśla Kirsty Dawe, dyrektor zarządzający firmy Really B2B: “Personalizacja zawsze zaczyna się do danych, jeśli nie masz dokładnych informacji, nie jesteś w stanie efektywnie personalizować”.

Integracja technologii: Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi technologicznych, takich jak platformy do automatyzacji marketingu, systemy CRM, oraz narzędzia do analizy danych, pozwala na skuteczniejsze zarządzanie i realizowanie kampanii ABM.

Współpraca między działami: Efektywna komunikacja i współpraca między działami marketingu i sprzedaży są niezbędne do sukcesu ABM. Oba zespoły muszą mieć wspólne cele i strategie działania.

Jakie korzyści przynosi Account Based Marketing?

Znając definicję ABM i kluczowe cechy tego podejścia, warto poznać korzyści, które wynikają z takich działań:

Wyższa skuteczność marketingu: Dzięki skoncentrowaniu się na kluczowych kontach, kampanie ABM są bardziej efektywne i przynoszą lepsze rezultaty w postaci większej liczby leadów i wyższej wartości transakcji.

Lepsze zarządzanie zasobami: Skupienie się na mniejszej liczbie kluczowych kont pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów marketingowych i sprzedażowych.

Lepsze zrozumienie klienta: ABM pozwala na głębsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów, co prowadzi do lepszej personalizacji ofert i wyższej satysfakcji klienta.

Budowanie długotrwałych relacji: ABM sprzyja budowaniu długotrwałych, wartościowych relacji z kluczowymi klientami, co z kolei przekłada się na lojalność klienta i powtarzalne transakcje.

Zwiększona rentowność: Dzięki koncentracji na najbardziej wartościowych klientach, ABM często prowadzi do zwiększenia rentowności działań marketingowych i sprzedażowych.

Korzyści z metody ABM podkreśla wielu cenionych specjalistów marketingowych, między innymi Emma Chalwin, wiceprezes Salesforce: “Podejście do marketingu na zasadach MBM było fundamentem do szybkiego rozwoju naszej firmy. Zespoły marketingowe mają namacalny wpływ na zachowania naszych największych klientów i dostarczają informacji na temat tego, gdzie należy zwiększyć inwestycje marketingowe”.

Uzyskaj bezpłatną wycenę