.animate-view{opacity: 1 !important;}

Co to jest brief? – Definicja

Brief to krótki dokument, zawierający podstawowe informacje na temat projektu lub zamówienia. Brief jest przeznaczony dla osoby lub grupy osób, które będą odpowiedzialne za realizację projektu. Zazwyczaj brief zawiera informacje o celach i oczekiwaniach wobec projektu oraz ograniczeniach, jakie są nakładane na realizatorów.

Brief to kluczowy dokument w procesie planowania i realizacji kampanii marketingowych oraz reklamowych. Stanowi on szczegółowy opis zamierzeń dotyczących danego projektu, który pomaga w jednoznacznym określeniu celów, grupy docelowej, przesłania oraz preferowanych kanałów komunikacji.

Brief jest fundamentem, na którym twórcy i strategowie budują swoje działania, a jego dokładność i precyzja mogą zdecydować o sukcesie lub porażce kampanii.

Jakie są rodzaje briefu?

Brief może mieć różną formę, w zależności od rodzaju projektu. Najczęstsze rodzaje briefu to:

 • Brief marketingowy: Określa strategię marketingową, cele i oczekiwane rezultaty działań marketingowych;
 • Brief kreatywny: Wykorzystywany w branżach kreatywnych, zawiera informacje o wymaganiach kreatywnych i głównym przekazie projektu;
 • Brief mediowy: Skierowany do domów mediowych, zawiera szczegółowe informacje o kampanii w mediach;
 • Brief dla grafika: Zawiera wytyczne dotyczące projektów graficznych;
 • Brief dla agencji PR: Określa cele i strategię działań public relations;
 • Brief dla blogera: Zawiera wytyczne dotyczące współpracy z blogerami, określenie tematyki i tonu głosu stosowanego w komunikacji, także wytyczne merytoryczne
 • Brief techniczny – zawiera szczegółowe wymagania wobec realizatorów i ich środków technicznych;
 • Brief merytoryczny – zawiera informacje o charakterze merytorycznym, np. o potrzebach badań naukowych lub o źródłach danych, które mają być wykorzystane w projekcie.

Kluczowe elementy briefu marketingowego

Aby brief marketingowy był skuteczny, musi być jasny, zwięzły i kompleksowy. Powinien zawierać następujące elementy:

 • Opis marki i produktu: Zrozumienie marki, jej pozycji na rynku, mocnych i słabych stron. Zawiera informacje o historii marki, obecnej sytuacji i przyszłych aspiracjach.
 • Analiza otoczenia rynkowego i konkurencji: Zrozumienie rynku, na którym działa marka, oraz analiza konkurencji. Informacje te pomagają w określeniu unikalnego miejsca marki w świadomości konsumentów.
 • Cel kampanii: Jasno określone cele, zarówno biznesowe, jak i komunikacyjne. Wskazuje to, co kampania ma osiągnąć – czy to zwiększenie świadomości marki, wzrost sprzedaży, czy zmiana percepcji.
 • Definiowanie grupy docelowej: Precyzyjne zdefiniowanie grupy docelowej pozwala na stworzenie spersonalizowanego i skutecznego przekazu.
 • Kluczowe przesłanie i kanały komunikacji: Ustalenie, co chcemy przekazać i przez jakie kanały (media tradycyjne, media społecznościowe, content marketing) jest nieodzowne do dotarcia do odbiorców.
 • Budżet i harmonogram działań: Określenie dostępnych zasobów finansowych oraz ram czasowych realizacji kampanii.

Jak powinien wyglądać brief?

Brief powinien być klarowny i precyzyjny. Musi zawierać wszystkie niezbędne informacje, aby osoba lub firma, która go otrzymała, mogła świadczyć usługi na odpowiednim poziomie.

Wymagania dotyczące briefu mogą się różnić w zależności od branży i rodzaju projektu. Jednak istnieje kilka ogólnych zasad, które powinny być spełnione przez dobry brief.

 • Po pierwsze, musi on być jasny i konkretny. Nie może zawierać żadnych niedopowiedzeń ani niejasności.
 • Ponadto, musi on dokładnie określać oczekiwania i wymagania strony zlecającej.
 • Wreszcie, brief powinien mieć odpowiedni format i estetykę, aby był łatwy do odczytania i przejrzenia.

Jakie informacje znajdują się w briefie?

Brief powinien odpowiadać na pytania:

 • Kim jest odbiorca?
 • Jaka jest grupa docelowa?
 • Co ma zostać przekazane / zrobione?
 • Jakie są cele/budżet i inne informacje specyficzne dla każdego zlecenia.
 • Kiedy zlecenie ma być gotowe?

Proces tworzenia briefu

Tworzenie briefu marketingowego to proces, który wymaga staranności i zaangażowania. Obejmuje on:

 • Zbieranie i analiza danych: Gromadzenie informacji na temat marki, rynku, konkurencji i grupy docelowej.
 • Konsultacje z różnymi działami firmy: Współpraca z działami sprzedaży, marketingu, finansów i innymi, aby uzyskać pełny obraz sytuacji.
 • Wykorzystanie gotowych wzorów i szablonów: Korzystanie z dostępnych wzorów briefów może ułatwić proces tworzenia dokumentu.
 • Przykłady dobrych praktyk: Analiza udanych kampanii i briefów może dostarczyć cennych wskazówek.

Najczęstsze błędy przy tworzeniu briefu

Tworząc brief marketingowy, warto unikać najczęstszych błędów, takich jak:

 • Niewystarczający research: Brief powinien zawierać badania na temat grupy docelowej, konkurencji i trendów w branży.
 • Zbyt duże skupienie na taktyce zamiast strategii: Brief powinien nakreślać ogólną strategię kampanii, a nie tylko wymieniać taktyki do wykorzystania.
 • Brak dopasowania do ogólnych celów biznesowych: Brief powinien być zgodny z ogólnymi celami i zadaniami firmy.
 • Zbyt duża ilość wątków/celów: Cel powinien być jasny i sprecyzowany.
 • Brak szczegółów lub nadmierna ogólność: Tworząc brief marketingowy, trzeba znaleźć złoty środek między szczegółowością a ogólnością.

Znaczenie briefu w sukcesie kampanii

Brief marketingowy odgrywa kluczową rolę w sukcesie kampanii, działając jako strategiczny przewodnik. Jego znaczenie obejmuje:

 • Rola briefu jako strategicznego przewodnika: Brief pomaga w jednoznacznym określeniu celów i strategii kampanii.
 • Optymalizacja działań marketingowych: Dzięki briefowi można skutecznie planować i realizować działania marketingowe.
 • Przykłady udanych kampanii: Dobrze przygotowany brief może przyczynić się do sukcesu kampanii, co potwierdzają liczne przykłady z branży.

Poniższy przykład pokazuje, jak powinien wyglądać brief.

Przykładowy brief

Witamy,

Potrzebujemy twojej pomocy w stworzeniu kampanii reklamowej naszego nowego produktu. Oto lista rzeczy, które musimy otrzymać od Ciebie:

 • Szczegółowa lista elementów kampanii (plakaty, ulotki, spoty reklamowe itp.),
 • Terminy realizacji poszczególnych elementów,
 • Kosztorys.

Będziemy wdzięczni, jeśli prześlesz nam także portfolio. Termin realizacji całej kampanii to 2 tygodnie od daty podpisania umowy.

Powiązane definicje

Przeczytaj powiązane posty

Uzyskaj bezpłatną wycenę