.animate-view{opacity: 1 !important;}

Co to jest API? – definicja

API (skrót od Application Programming Interface), czyli interfejs programowania aplikacji to narzędzie, które pozwala dwóm różnym aplikacjom na interakcję ze sobą. Może być używany przez programistów do tworzenia lub rozszerzania własnych aplikacji lub przez innych programistów w celu uzyskania dostępu do danych lub funkcji, które nie są dostępne w ich własnej aplikacji.

API to protokół używany do komunikacji między dwoma lub większą liczbą systemów. Interfejsy API są kręgosłupem Internetu i umożliwiają nam bezproblemowe korzystanie z aplikacji takich jak Facebook, Mapy Google i Uber na różnych platformach.

Interfejs API definiuje parametry i metody, których potrzebuje interfejs programowania aplikacji, aby mógł funkcjonować. Te interfejsy definiują sposób formatowania danych, sposób ich wysyłania i odbierania oraz operacje, które można na nich wykonać.

Co to jest interfejs programowania aplikacji? – podejście techniczne

API to interfejs, który daje programistom dostęp do określonych zasobów lub usług. Jest to fragment kodu, który umożliwia zewnętrznym programom interakcję z aplikacją.

Dobre API powinno być łatwe do zrozumienia i użytkowania oraz nie powinno wymagać dużej ilości skomplikowanej dokumentacji.

Powinien być również wystarczająco elastyczny, aby obsługiwać różne typy aplikacji, aby można go było używać na różne sposoby.

Interfejs programowania aplikacji (API) to zestaw procedur, protokołów i narzędzi do tworzenia aplikacji.

api

Interfejs Programowania Aplikacji – przykład wykorzystania API

Gdy użytkownik używa programu do edycji tekstu w celu otwarcia pliku, program ten używa interfejsu API do żądania usług od systemu operacyjnego (np. Windows lub Linux). System operacyjny wykonuje następnie żądane usługi i odsyła wyniki do edytora tekstu.

Działanie z API wcale nie jest aż tak skomplikowane, jak się wydawało, prawda?

Czym jest API? Jakie są jej typy?

API to zestaw narzędzi i protokołów, które umożliwiają tworzenie aplikacji, które mogą się ze sobą komunikować. Istnieją różne typy interfejsów API w zależności od ich przeznaczenia i sposobu działania. Niektóre interfejsy API są publiczne, a inne prywatne.

Publiczny API – publiczne API są dostępne dla każdego za darmo. Często mają ograniczenia dotyczące ilości danych lub liczby żądań, które można złożyć w określonym czasie, ale zapewniają dostęp do cennych danych, które w innym przypadku byłyby niedostępne.

Prywatne API – prywatne API są używane przez firmy do łączenia ze sobą swoich systemów i udostępniania danych między nimi. Często mają wysokie limity użytkowania, ale wymagają płatnej subskrypcji lub umowy licencyjnej dla przedsiębiorstw, aby z nich korzystać.

Szczegółowy podział technologii API:

Interfejs API REST wykorzystuje żądania i odpowiedzi HTTP do komunikacji z aplikacjami internetowymi. Są one używane na stronach internetowych z zawartością graficzną, takich jak Instagram, lub w rozwiązaniach open source.

SOAP zamiast protokołu HTTP może wykorzystywać dowolny protokół komunikacyjny lub system operacyjny.

API RPC (Remote Procedure Call) służy do zdalnego wywoływania procedur. Była to najwcześniejsza forma API przeznaczona do wykonywania bloku kodu na innym serwerze. Warto również wspomnieć, że RPC używane za pośrednictwem protokołu HTTP może zostać przekształcone w WEB API.

Interfejs API systemu Android/iOS umożliwia aplikacjom mobilnym interakcję z elementami sprzętowymi iPhone’a, na przykład wyświetlanie powiadomień o zdarzeniach wymagających szybkiej reakcji.

Interfejs API przeglądarki umożliwia interakcję między przeglądarką a witrynami w celu ulepszenia interfejsu użytkownika danej witryny.

Powiązane definicje

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Porozmawiajmy o Twoim SEO i SEM