.animate-view{opacity: 1 !important;}

Metoda FAB – co to jest?

W marketing skrót FAB (ang. Feature, Advantages, Benefits) odnosi się do sposobu przedstawienia dostarczanej usługi lub promowanego produktu. Metoda ta oznacza skupienie się na pokazaniu 3 kluczowych z perspektywy potencalnego nabywcy elementów:

  • Cech produktu (Features) – obiektywnych cech, które charakteryzują produkt/usługę. To wszystko to co konsument otrzymuje wraz zakupem – zwykle są to informacje techniczne, specyfikacja lub dane o produkcie.
  • Zalet (advantages) – pozytywnych aspektów, które wynikają z cech produktu lub usługi. Pozwalają one pokazać jakie możliwości lub problemy rozwiąże zakup konksumenta.
  • Korzyści (Benefits),/b> – skoncentrowanych naostatecznej wartości dla konsumenta, które zyskuje on dzięki wykorzystaniu zalet produktu.co to jest FAB definicja

Z punktu widzenia klienta najważniejszym elementem FAB jest ostatni element czyli korzyści, ponieważ bezpośrednio odnosi się do potrzeby stojącej za decyzją zakupową.

FAB w copywritingu

Metoda FAB znajduje swoje zastosowanie szczególnie w kontekście copywritingu. W myśl tej zasady, aby treści marketingowe były skuteczne powinny one skupić się na korzyści użytkownika.

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Porozmawiajmy o Twoim SEO i SEM