.animate-view{opacity: 1 !important;}

Kickoff meeting

Co to jest kick off meeting?

Kickoff meeting to inauguracyjne spotkanie zespołu projektowego, oficjalnie rozpoczynające realizację projektu. Ma na celu omówienie i ustalenie kluczowych kwestii takich jak:

  • cele projektu,
  • jego zakres,
  • harmonogram działań,
  • role i obowiązki poszczególnych członków zespołu.

Jest to również okazja do wymiany oczekiwań w zakresie formy komunikacji i ustalenia zasad współpracy.
Kick-off meeting pełni także rolę integracyjną, buduje zaangażowanie i motywację wśród uczestników projektu.

Uzyskaj bezpłatną wycenę