.animate-view{opacity: 1 !important;}

NDA – Non-Disclosure Agreement

Co to jest NDA (Non-Disclosure Agreement)?

NDA (Non-Disclosure Agreement) to umowa o zachowaniu poufności. Jest to prawnie wiążący dokument, w którym strony zobowiązują się do nieujawniania określonych informacji wymienionych w umowie. Jest często stosowana w biznesie, aby chronić poufne dane, takie jak tajemnice handlowe, plany strategiczne, technologie czy informacje o klientach. To kluczowe narzędzie w ochronie własności intelektualnej i zapobieganiu wyciekom informacji.

NDA może być:

  • jednostronna (jedna strona zobowiązuje się do zachowania poufności),
  • dwustronna (obie strony zobowiązują się do wzajemnej poufności).

Naruszenie warunków umowy może skutkować konsekwencjami prawnymi, w tym karami finansowymi.

Uzyskaj bezpłatną wycenę