.animate-view{opacity: 1 !important;}

Czym jest ROAS? – Definicja

ROAS (Return on Advertising Spend) jest miarą efektywności kampanii reklamowej, który pomaga określić, ile pieniędzy zostało zarobionych w stosunku do kwoty wydanej na reklamę.

Jak obliczać ROAS?

Aby obliczyć ROAS, należy podzielić przychody z reklamy przez poniesione na nią koszty. Jeśli chcemy uzyskać wynik procentowy, mnożymy go przez 100%.

Obliczanie ROAS

Przykładowo, jeśli ROAS wyniósł 5 (500% w ujęciu procentowym), oznacza to, że za każdą złotówkę wydaną na reklamę firma zarobiła 5 zł.

Uzyskaj bezpłatną wycenę