.animate-view{opacity: 1 !important;}

Work-life balance

Co to jest work-life balance?

Work-life balance – co to jest? Definicja

Work-life balance to pojęcie odnoszące się do równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Kluczowym celem jest zapewnienie, że długie godziny pracy i związany z nimi stres nie dominują nad życiem osobistym, pozwalając na zdrowy rozdział między obowiązkami zawodowymi a czasem na relaks i inne osobiste sprawy Ideą jest stworzenie warunków, w których pracownik może efektywnie funkcjonować w pracy, nie tracąc przy tym na jakości życia prywatnego. To równoważenie obejmuje minimalizację stresu związanego z pracą oraz osiągnięcie stabilnego, zrównoważonego sposobu pracy, przy jednoczesnym zachowaniu zdrowia i dobrostanu, co umożliwia odcięcie życia prywatnego od zawodowego, aby przeciwdziałać poczuciu wypalenia.

Kiedy powstała koncepcja work-life balance?

Koncepcja work-life balance nie jest nowością – zaczęto się nią interesować w Stanach Zjednoczonych już pod koniec lat 70. i 80. XX wieku. Obserwacje dotyczące pracy pokazały, że dłuższe godziny spędzone w pracy niekoniecznie wpływały pozytywnie na większą wydajność pracowników. Wręcz przeciwnie, nadmierna ilość nadgodzin często prowadziła do obniżonej motywacji, zwiększonego poziomu stresu oraz problemów zawodowych, które przenosiły się na życie prywatne. Te wnioski były podstawą do dostrzeżenia potrzeby zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Work-life balance a well-being

W ostatnich latach termin „work-life balance” zaczął być postrzegany jako nieco przestarzały i coraz częściej zastępowany jest pojęciem „well-being”, które obejmuje równowagę na różnych płaszczyznach życia. Well-being rozszerza koncepcję work-life balance, wskazując na ogólny dobrostan i satysfakcję z życia na wielu poziomach. Podczas gdy work-life balance koncentruje się głównie na rozgraniczeniu sfery zawodowej od prywatnej, well-being akcentuje integrację różnych aspektów życia w sposób, który przyczynia się do ogólnej satysfakcji i zdrowia psychicznego oraz fizycznego. Ta ewolucja terminologii odzwierciedla rosnące zrozumienie, że prawdziwa równowaga życiowa to coś więcej niż tylko oddzielenie pracy od życia osobistego; to harmonijne współistnienie różnych obszarów życia.

Powiązane definicje

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Porozmawiajmy o Twoim SEO i SEM