.animate-view{opacity: 1 !important;}

User Flows – Przepływy Użytkowników

Przepływy użytkowników – Definicja

User Flows to graficzna reprezentacje kroków, które użytkownik podejmuje podczas interakcji z produktem cyfrowym, takim jak strona internetowa lub aplikacja. Są one używane przez projektantów UX do mapowania i analizowania ścieżek, jakie użytkownicy przechodzą od wejścia na stronę lub otwarcia aplikacji, aż do osiągnięcia konkretnego celu.

Elementy User Flows

Poprawnie stworzony diagram ilustruje poniższe elementy:

  1. Punkty startowe: Gdzie użytkownik rozpoczyna swoją podróż, np. strona główna lub ekran logowania,
  2. Etapy działania: Kolejne kroki, które użytkownik wykonuje, takie jak wyszukiwanie produktów, dodawanie do koszyka, wypełnianie formularzy,
  3. Decyzje i rozgałęzienia: Miejsca, w których użytkownik dokonuje wyborów, np. wybór kategorii produktów, metoda płatności,
  4. Punkty końcowe: Gdzie użytkownik kończy swoją interakcję, np. potwierdzenie zakupu, wylogowanie.

Przepływy użytkowników są kluczowym narzędziem w projektowaniu UX, które pomagają tworzyć lepsze, bardziej przyjazne dla użytkowników produkty cyfrowe, przyczyniając się do zwiększenia satysfakcji użytkowników i skuteczności biznesowej.

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Porozmawiajmy o Twoim SEO i SEM