.animate-view{opacity: 1 !important;}

Automatyczne tagowanie

Czym jest automatyczne tagowanie? – defincja

Automatyczne tagowanie w Google Ads to funkcja która do adresów URL, w sposób automatyczny dodaje parametry, na podstawie których możemy uzyskać informacje o użytkowniku, który trafił na naszą stronę. Ułatwia to analizowanie wyników kampanii Google Ads w Google Analytics.

Przy włączonym automatycznym tagowaniu, do adresów URL używanych w reklamach, zostanie dodany parametr „GCLID” (Google Click Identifier – identyfikator kliknięcia Google). Pozwala to zidentyfikować, która reklama i słowo kluczowe były źródłem wizyty w witrynie, z której kampanii nastąpiło przekierowanie, a także  ile kosztowało to kliknięcie. Te informacje, w powiązaniu z danymi o zachowaniu użytkownika na stronie,  pozwolą nam analizować skuteczność i koszty działań.

Jak włączyć automatyczne tagowanie?

Domyślnie automatyczne tagowanie jest wyłączone. Aby je wyłączyć lub ponownie włączyć, wybieramy Ustawienia z menu po lewej stronie, a następnie Ustawienia konta. W oknie które się otworzy zaznaczmy opcję Dodaj tag do adresu URL, który klikają użytkownicy w reklamie i klikamy Zapisz.

automatyczne tagowanie w narzędziu

automatyczne tagowanie instrukcja

Tagowania adresów URL również można dokonywać ręcznie, nie korzystając z funkcji automatycznego tagowania. To rozwiązanie jest jednak znacznie bardziej pracochłonne, nawet przy korzystaniu z kreatora adresów URL. Do każdego linka użytego w reklamie Google Ads musimy dopisać parametry, na podstawie których zidentyfikujemy źródło ruch, medium, kampanię i inne informacje przydatne przy analizie zachowań użytkowników na stronie.

Tagując adres URL możemy dodać 5 parametrów:

  • utm_source – identyfikuje źródło ruchu, z którego użytkownik przeszedł do witryny, w przypadku automatycznego tagowania Google Ads, będzie to „google”, w przypadku ręcznego ta wartość może być inna.
  • utm_medium – identyfikuje medium reklamowe czyli kategorię sposobu przekierowania, przy automatycznym tagowaniu Google Ads będzie to „cpc”,
  • utm_campaign – identyfikuje nazwę kampanii, z której użytkownik trafił do naszej witryny,
  • utm_term – identyfikuje słowo kluczowe, na którą wyświetliła się reklama kliknięcia przez użytkownika.
  • utm_content – pozwala na rozróżnienie treści reklam lub linków z tej samej reklamy, jeśli jest ich więcej.

Parametry utm_term i utm_content nie są obowiązkowe, pozostałe musimy zdefiniować.

Adres po dodaniu tagu może wyglądać np. tak:

https://www.delante.pl/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=audyt-seo

 

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Porozmawiajmy o Twoim SEO i SEM