.animate-view{opacity: 1 !important;}

CPO (Cost Per Order)

Co to to jest CPO? – definicja

CPO (ang. Cost Per Order) to jeden z modeli rozliczeniowych reklamy internetowej. Reklamodawca płaci w nim za każde zamówienie złożone w sklepie internetowym, którego źródłem była reklama.

CPO co to znaczy

Model CPO jest najczęściej stosowany do rozliczeń w marketingu afiliacyjnym, ale można go obliczać także dla kampanii prowadzonych w innych modelach rozliczeniowych np. CPC lub CPM. W tym przypadku wskaźnik ten oznacza średni koszt pozyskania transakcji.

Jeżeli prowadzimy działania reklamowe np. w Google Ads możemy obliczyć CPO, aby porównać wyniku tu osiągane z innymi działaniami marketingowymi, rozliczanymi w tym modelu.

CPO – jak obliczyć?

Do obliczenia CPO potrzebna jest znajomość całkowitego kosztu kampanii oraz liczby transakcji dzięki niej uzyskanych. Dzielimy koszt przez liczbę transakcji i otrzymujemy CPO.

CPO – wady i zalety

Zaletą rozliczeń w modelu CPO jest to, że płacimy tylko za zrealizowane transakcje. Wadą, że płacimy stałą kwotę za transakcje, niezależnie od jej wartości, co może oznaczać, że niektóre transakcje są nieopłacalne.

Modele rozliczeniowe podobne do CPO

Podobnymi modelami rozliczeń do CPO jest CPS (ang. cost per sale) i CPA (ang. cost per action). W przypadku CPS, w odróżnieniu od CPO gdzie kwota za złożenie zamówienia jest stała, płaci się procent od wartości zrealizowanej transakcji. Model CPA charakteryzuje się tym, że “akcją”, za którą płacimy, może być nie tylko transakcja, ale także np. zapis na newsletter, wysłanie formularza, klik w numer telefonu itp.

Jeżeli tak skonfigurujemy kampanię w modelu CPA, że jako “akcja” będzie liczona tylko zrealizowana transakcja, otrzymamy model rozliczeniowy CPO.

CPO jako wskaźnik sukcesu

CPO potraktowany jako wskaźnik, może być także miarą efektywności kampanii rozliczanej w innym modelu. Warto jednak z niego korzystać tylko w przypadku sklepów internetowych, w których asortyment produktów nie jest duży, a wartość poszczególnych transakcji jest podobna. W przypadku sklepów o dużej liczbie produktów i znacznej rozpiętości wartości zamówień, lepszą miarą sukcesu kampanii jest wskaźnik ROAS, czyli zwrot z wydatków na reklamę.

Powiązane definicje

Przeczytaj powiązane posty

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Porozmawiajmy o Twoim SEO i SEM