.animate-view{opacity: 1 !important;}

CCR (Customer Churn Rate)

Co to jest CCR?

Customer Churn Rate (CCR) określany jest po polsku jako wskaźnik rezygnacji. CCR określa jaki procent klientów utraciliśmy w danym okresie czasu, przyjmując skalę od 0-100%. Wysoki wskaźnik CCR może wskazywać na problemy z satysfakcją klientów lub jakością produktów/usług, co wymaga analizy i podjęcia działań naprawczych. Im niższy CCR, tym lepiej, gdyż oznacza to mniejszą liczbę klientów, rezygnujących z naszej oferty. Należy jednak pamiętać, że osiągnięcie wskaźnika równego zero może być niemożliwe.

Jak obliczyć Customer Churn Rate? Wzór

Zazwyczaj CCR mierzy się w skali miesiąca. Oblicza się go dzieląc liczbę utraconych klientów przez całkowitą liczbę klientów na początku okresu, a następnie wyrażając wynik w procentach.

ccr customer churn rate wzór

 

Po co oblicza się CCR?

Obliczanie współczynnika rezygnacji (customer churn rate) pomaga firmom lepiej zarządzać relacjami z klientami i optymalizować swoje działania biznesowe. Zrozumienie, ilu klientów przedsiębiorstwo traci w określonym okresie czasu, jest istotne, ponieważ utrzymanie istniejących klientów jest zazwyczaj tańsze niż pozyskiwanie nowych. Oprócz poprawy swoich usług i produktów, firmy mogą również wykorzystać dane dotyczące CRR do bardziej efektywnego targetowania swoich kampanii marketingowych, na przykład skupiając się na kampaniach retencyjnych skierowanych do grup klientów, które są najbardziej narażone na odejście.

Obliczanie i analiza współczynnika CCR pomaga firmom zrozumieć, dlaczego tracą klientów, co mogą zrobić, aby poprawić ich satysfakcję, i jak mogą zoptymalizować swoje strategie biznesowe, aby zwiększyć lojalność klientów i stabilność finansową.

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Porozmawiajmy o Twoim SEO i SEM