.animate-view{opacity: 1 !important;}

Lead Ads

Czym jest Lead Ads? – definicja

Lead Ads jest to reklama nastawiona na pozyskanie kontaktów na Facebooku i Instagramie. Lead Ads zawiera formularz błyskawiczny, dzięki któremu odbiorca pokazuje zainteresowanie danym produktem bądź usługą firmy. Formularz może zawierać dane takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy, miejsce zamieszkania, jak i dodatkowe pytania potrzebne dla danej branży/specyfiki zapytania.

Tu uwaga – Zaleca się, aby formularz miał jak najmniej pól do wypełnienia – zbyt duża liczba wymaganych okienek może zniechęcić potencjalnego klienta do wypełnienia go. Warto też poinformować na początku formularza o tym, że uzupełnia się on automatycznie na bazie informacji profilowych użytkownika.

Przykład Lead Ads

Przykład reklamy Lead Ads, źródło: własny zrzut ekranu z Facebooka

Tworzenie reklamy Lead Ads

Aby stworzyć reklamę Lead Ads należy:

  • umieścić na stronie internetowej informację na temat zasad ochrony prywatności w firmie, które zawierają wyjaśnienie zasad zbierania i przetwarzania danych użytkowników,
  • w polu “wypełnij wstępnie pytanie”, poinformować użytkownika, w jakim celu zbiera dane kontaktowe i w jaki sposób będzie je wykorzystywał,
  • wybrać wymagane pola, utworzyć własne pytania lub pytania z propozycjami odpowiedzi – część danych pobiera informacje z profilu użytkownika na Facebooku lub Instagramie,
  • zastanowić się nad dodaniem opcjonalnej sekcji powitalnej u góry formularza – pozwala ona opisać dany produkt/usługę czy też poinformować użytkownika czego powinien się spodziewać po wypełnieniu formularza np. kontaktu telefonicznego z firmą w ciągu 24h,
  • wybrać “silniejszy zamiar”, który dodaje do formularza kartę z podsumowaniem wprowadzonych danych do akceptacji. Wówczas zwiększymy szansę na to, by zapytanie było bardziej wartościowe i dokonane świadomie przez użytkownika,
  • dodać wymagane treści i materiał reklamowy.

Uzyskaj bezpłatną wycenę