.animate-view{opacity: 1 !important;}

Mockup – co to jest? Definicja

Mockup (ang.makieta) – to wizualizacja przygotowanego projektu w 3D. Polega na przeniesieniu zaprojektowanej grafiki na realny obiekt, aby zwizualizować jak będzie prezentował się finalny produkt. Przedstawienie projektu graficznego za pomocą mockupu pozwala na lepsze określenie, który projekt najlepiej zrealizuje cel produktu.

Co to jest mockup – strony internetowe i produkty cyfrowe

W kontekście tworzenia projektów online, mockup jest prototypem strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Podobnie jak w przypadku projektów klasycznych mockup jest przygotowywany w celu pokazania jak prezentować się będzie strona internetowa – już na pierwszych etapach tworzenia.

Dlaczego warto korzystać z mockupów?

Tworzenie mockupu pozwala na wczesne zidentyfikowanie potencjalnych problemów – np. Wykryciu elementów, które dla finalnego użytkownika będą nieczytelne, odbiegają od stylistyki marki lub nie znajdą swojego zastosowania w realizacji oczekiwanego celu.

Mockup jest też pomocny dla deweloperów, którzy zajmą się techniczną stroną tworzenia projektu. Dzięki niemu mogą zaprezentować oraz testować rozwiązania jeszcze przed stworzeniem aktywnej wersji produktu oraz zrozumieć jaki finalny efekt chce uzyskać osoba zlecająca stworzenie strony.

Z perspektywy sprzedażowej, prezentacja realnego użycia projektu na produkcie fizycznym lub wizualizacja strony internetowej może być dobrym elementem negocjacji oraz głównym punktem business pitchu, który może wpłynąć na decyzję inwestorów.

Mockup – rodzaje

Istnieją 3 typy mockupów.

Mockup Low-fi

To robocza wersja projektu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Jest to mockup o niskim stopniu szczegółowości – zawiera kluczowe założenia projektu takie jak głowny layout strony czy informacje które mają znależć się w danych sekcjach. Sprawdza się na etapie koncepcyjnym.

Mockup Hifi

Tworzony w oparciu o mockup low fi i zawiera większą ilopść szczegółów. Jest to finalny, oczekiwany efekt projektu. Wykorzystują go programiści, którzy tworzą warstwę front-endową aplikacji lub strony

Mockup graficzny

Wykorzystywany w przypadku tradycyjnych projektów graficznych takich jak np. Reklamy outdoorowe, obrazy, okładki wydawnictw, banery reklamow, gadżety promocyjne. Polega on na nałożeniu projektu na produkt fizyczny lub pokazaniu jak projekt będzie prezentował się w realnym otoczeniu, w którym docelowo ma się znaleźć.

Uzyskaj bezpłatną wycenę