.animate-view{opacity: 1 !important;}

Odrzucone produkty w Google Merchant Center? Sprawdź możliwe przyczyny

6min.

Komentarze:0

PPC
Odrzucone produkty w Google Merchant Center? Sprawdź możliwe przyczynyd-tags
03 listopada 2023
Co powoduje odrzucenie przygotowanego feedu produktowego? Nieprawidłowy URL, indeksacja, a może problemy na poziomie konta? Co możesz zrobić, gdy Google odrzuci Twój feed produktowy? Podpowiadamy.
PPC

6min.

Komentarze:0

Czym jest feed/plik produktowy w Google Merchant Center? 

Feed produktowy w Google Merchant Center jest plikiem stanowiącym zbiór najistotniejszych opisów i atrybutów znajdujących się w nim produktów. Stanowi on swego rodzaju podstawę do tworzenia reklam produktowych i wyświetlania produktów w ramach Google Shopping, co umożliwia sklepom internetowym sprzedaż i atrakcyjne zaprezentowanie towarów w środowisku wirtualnym. Specyfikacje zawarte w pliku mają za zadanie dostarczyć wyczerpujące i aktualne informacje, aby jak najdokładniej zaprezentować ofertę potencjalnym klientom.

Dlaczego feed produktowy może być odrzucany? Przyczyny

Istnieje wiele przyczyn, które mogą powodować odrzucenie przygotowanego feedu produktowego. Okazuje się, że szukać można ich w wielu płaszczyznach, zarówno tych związanych bezpośrednio z produktem, jak i z innymi kwestiami. Wśród najczęstszych powodów braku akceptacji pliku produktowego w Google Merchant Center rozróżniamy m.in: 

Naruszenie regulaminu Google

Google, jak każda platforma, posiada swoje wytyczne dotyczące działań reklamowych. Należy z tego względu mieć na uwadzę pewne zasady, których nieprzestrzeganie może skutkować negatywnymi konsekwencjami. Produkty przedstawiane w ramach sieci Google nie powinny naruszać polityki Google, która wyróżnia treści niedozwolone oraz te objęte ograniczeniami. Z tego względu plik produktowy  prawdopodobnie zostanie odrzucony, gdy w jego ramach znajdować będą się m.in.:

 • podróbki produktów,
 • produkty niebezpieczne (np. narkotyki, broń, materiały wybuchowe),
 • produkty umożliwiające nieuczciwe praktyki (np. fałszywe dokumenty, oprogramowanie związane z hakowaniem)
 • produkty niestosowne i obraźliwe.

Wyjątkową uwagę należy zachować promując produkty podlegające  ograniczeniom, w których skład wchodzą m.in  treści dla dorosłych, produkty alkoholowe,hazard, opieka zdrowotna i leki, treści chronione prawami autorskimi, usługi finansowe, treści polityczne, znaki towarowe. Więcej informacji znajdziesz w odpowiedzi na Google Merchant Center.

Niepoprawny GTIN

Większość artykułów sprzedawanych w Internecie powinna obowiązkowo posiadać numer GTIN (ang. Global Trade Item Number). Jest to globalny numer handlowy, za pomocą którego możliwa jest identyfikacja danego produktu na całym świecie. Aby przeciwdziałać odrzuceniu pliku produktowego, należy zadbać o to, aby każdy artykuł w nim się mieszczący posiadał swój identyfikator. Jeśli z kolei z jakiegoś powodu przypisanie GTIN nie jest możliwe, nie można zagwarantować dokładnego dopasowania produktów. Różne identyfikatory mogą posłużyć jako atrybut GTIN – są to UPC, EAN, JAN, ISBN oraz ITF-14. Jeśli nie przypiszemy atrybuty GTIN, należy zadbać o dodanie atrybutu MPN, który w tym przypadku będzie obowiązkowy.

Niepoprawny tytuł produktu

Częstą przyczyną odrzucenia pliku produktowego mogą być niepoprawne tytuły produktów. Dzieje się to zwłaszcza gdy:

 • nazwa produktu w feedzie jest niezgodna z tą znajdującą się na stronie docelowej,
 • nazwa produktu nie zawiera istotnych informacji na temat charakterystyki produktu lub zawiera informacje niezgodne z jego rzeczywistą specyfikacją,
 • nazwa produktu zawiera wulgaryzmy, mowę nienawiści bądź bezpodstawne nadużycie wielkich liter.

Nieodpowiednie zdjęcia produktów

Znajdujące się w pliku produktowym zdjęcia asortymentu również mogą naruszać standardy Google w konkretnych przypadkach:

 • brak rzeczywistego produktu – zdjęcia zawierać powinny jedynie produkt faktyczny, a nie samo opakowanie czy grafikę
 • obecność dodatkowego przedmiotu – na zdjęciu znajdować powinien się jedynie faktyczny, oferowany produkt, bez dodatkowych przedmiotów niewchodzących w zawartość oferty;
 • niska jakość – zdjęcia niewyraźne, źle wykadrowane i niedoświetlone zaburzają odbiór wizualny;
 • nieodpowiednie wymiary – zdjęcie powinno mieć wymiary zgodne z kategorią;
 • obecność logo, znaku wodnego czy napisów – na zdjęciu nie mogą znajdować się powyższe informacje;
 • brak prawidłowego URL zdjęcia.

Błędne ceny

Wszelkie rozbieżności dotyczące cen produktów mogą stać się przyczyną odrzucenia feedu produktowego. Przede wszystkim cena podana w pliku powinna być prawidłowa, zgodna z ceną znajdująca się na stronie internetowej. Ponadto istotne jest, aby waluta, w której wyrażona jest cena była zgodna z krajem docelowym pliku. Wpływ mogą mieć również pozostałe informacje związane z kosztami, dlatego kwestie dodatkowych obciążeń, takich jak podatki czy koszty wysyłki i dostawy powinny być przejrzyste i klarowne, a informacje dotyczące promocji aktualne i zgodne z rzeczywistością.

Brak informacji związanych z dostępnością produktów

Należy mieć na uwadzę, że prezentowany w feedzie produktowym towar powinien zawierać precyzyjne dane na temat jego dostępności, mające na celu zagwarantowanie klientom aktualności i przejrzystości, a w konsekwencji uniknięcie rozczarowania w przypadku rozbieżności tych informacji. Brak aktualizacji tego atrybutu potraktowany może zostać jako wprowadzanie w błąd, co skutkować może odrzuceniem pliku.

Błędy podczas indeksowania

Wpływ na jakość pliku produktowego w Google Merchant Center i w konsekwencji odrzucenie go, może mieć błąd w kwestii indeksowania, podczas którego wyszukiwarki rozpoznają strony internetowe. Niedziałająca strona docelowa, błędny adres URL lub brak dostępu do strony to wyraźne niedogodności decydujące o jakości feedu.

Które atrybuty w feedzie produktowym są obowiązkowe?

Podczas konfiguracji pliku produktowego przeznaczonego do Google Merchant Center warto dokładnie zaznajomić się z wszystkimi atrybutami produktów wchodzących w jego skład. Szczególną uwagę należy przywiązać z całą pewnością do atrybutów obowiązkowych, których brak może  skutkować odrzuceniem. Są to m.in atrybuty takie jak

 • tytuł,
 • opis,
 • ID produktu,
 • strona docelowa produktu,
 • link do zdjęcia,
 • dostępność,
 • cena,
 • marka,
 • GTIN,
 • MPN – w przypadku, gdy nie podamy nr. GTIN
 • stan,
 • koszt dostawy.

Wymagane atrybuty mogą różnić się w zależności od branży lub rodzaju reklamowanego produktu. Z tego względu przygotować należy również następujące informacje:

 • adult – w przypadku produktów przeznaczonych dla dorosłych,
 • kategoria produktów – obowiązkowa dla branż: „odzież i akcesoria” i „media i oprogramowanie”,
 • grupa wiekowa – w przypadku produktów, posiadających przypisaną grupę wiekową,
 • materiał – w przypadku, gdy jest istotny w rozróżnianiu produktów,
 • wzór – w przypadku, gdy jest istotny w rozróżnianiu produktów,
 • rozmiar – w przypadku wszystkich produktów odzieżowych.

Jakie działania podjąć w przypadku odrzucenia feedu produktowego?

W przypadku, gdy zauważysz, że Twój plik feed produktowy został odrzucony lub po prostu chcesz skutecznie przeciwdziałać możliwemu odrzuceniu, musisz upewnić się, że spełnia on wszystkie konieczne wymagania. Najważniejszymi praktykami mogą okazać się:

 • szczegółowe zapoznanie się z regulaminem i polityką Google – dokładne wytyczne Google obowiązujące w sieciach reklamowych są ogólnie dostępne i powinny być ściśle przestrzegane
 • stosowanie się do poszczególnych komunikatów w panelu GMC – jeśli Google Merchant Center rozpozna naruszenie na koncie, system będzie nakierowywał użytkownika na źródło problemu
 • regularna aktualizacja atrybutów – każda zmiana ceny oraz dostępności produktu musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w pliku produktowym
 • weryfikacja poprawności atrybutów – prawidłowe przypisanie i kategoryzacja poszczególnych atrybutów do konkretnych produktów 
 • weryfikacja adresu URL – strona docelowa musi działać poprawnie, być zgodna z zawartością pliku produktowego, a Google musi posiadać dostęp do strony sklepu internetowego

Czym grożą naruszenia związane z feedem produktowym?

Problemy na poziomie produktu

Konta Merchant Center są regularnie sprawdzane przez Google. W przypadku wykrycia w pliku braku zgodności z rzeczywistą specyfikacją produktu, możliwe jest pojawienie się dwóch problemów:

 • ostrzeżenie – produkty, które otrzymały ostrzeżenie mogą wyświetlać się w dalszym ciągu, lecz ich skuteczność może być ograniczona
 • odrzucenie – powstawać mogą z nierozwiązanych ostrzeżeń, a ich ponowne wyświetlanie możliwe będzie dopiero po podjęciu odpowiednich kroków

UWAGA: W przypadku wykrycia braku zgodności ceny lub dostępności produktów ze stanem rzeczywistym, produkt zostanie zapobiegawczo odrzucony.

Problemy na poziomie konta

Na poziomie konta rozróżniamy 2 typy problemów, które wpływają równocześnie na wszystkie produkty w Merchant Center:

 • ostrzeżenie – jeśli dane produktów bądź witryna okażą się niezgodne z wymaganiami lub wykryte zostaną inne naruszenia zasad Google, konto dostanie ostrzeżenie, w którym przedstawiony zostanie problem do rozwiązania oraz termin
 • zawieszenie – jeśli po przekroczeniu danego terminu problemy nie zostaną rozwiązane, konto zostanie zawieszone, a wszystkie produkty przestaną się wyświetlać

Po wykryciu wyjątkowo rażącego naruszenia zasad konto może zostać zawieszone także bez wcześniejszego ostrzeżenia.

Należy pamiętać, że zawieszenie konta GMC nie ma wpływu na konto Google, za pomocą którego logujesz się do Merchant Center.

Podsumowanie

Feed produktowy w Google Merchant Center pomaga z sukcesem promować szeroką gamę produktów w Internecie. Należy jednak pamiętać o tym, aby stosować się do przyjętych wytycznych i polityki Google, co owocuje wysoką jakością i brakiem odrzuceń przygotowanych plików. Każde naruszenie tych zasad skutkować może niższą efektywnością reklamy, a w konsekwencji nawet zawieszeniem konta. Istotna okazuje się w takim przypadku odpowiednia weryfikacja problemów, ich rozwiązywanie oraz systematyczna praca nad utrzymaniem aktualności oraz poprawności wprowadzanych danych.

Źródła: 

https://support.google.com/merchants/answer/7052112?hl=pl

https://support.google.com/merchants/answer/2948694?hl=pl

https://support.google.com/merchants/answer/6324461?hl=pl

Autor
Michał Szydlowski
Autor
Michał Szydłowski

Junior SEM Specialist

Autor
Karolina Pyznar Delante
Autor
Karolina Pyznar

SEM Specialist

Absolwentka Zarządzania i Ekonomii. Swoją przygodę w Delante rozpoczęła od stażu SEM w grudniu 2021 roku. Aktualnie zajmuje stanowisko Specjalisty SEM. Jej szczególnym zainteresowaniem pod kątem zawodowym jest marketing internetowy, a zmiany na rynku Google nie są jej obce. Prywatnie lubi podróże, aktywności sportowe, a w szczególności siłownię.

Autor
Michał Szydlowski
Autor
Michał Szydłowski

Junior SEM Specialist

Autor
Karolina Pyznar Delante
Autor
Karolina Pyznar

SEM Specialist

Absolwentka Zarządzania i Ekonomii. Swoją przygodę w Delante rozpoczęła od stażu SEM w grudniu 2021 roku. Aktualnie zajmuje stanowisko Specjalisty SEM. Jej szczególnym zainteresowaniem pod kątem zawodowym jest marketing internetowy, a zmiany na rynku Google nie są jej obce. Prywatnie lubi podróże, aktywności sportowe, a w szczególności siłownię.

Zostaw komentarz

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Nagrody

Nagroda - Deloitte 2021 Nagroda - IPMA Nagroda - US Search Awards 2021 Nagroda - European eCommerce Awards 2022 Nagroda - Global Agency Awards 2022 Nagroda - European Search Awards 2022

Porozmawiajmy o Twoim SEO i SEM