.animate-view{opacity: 1 !important;}

Semantyczne SEO, czyli jak lepiej zrozumieć potrzeby użytkownika

0min.

Komentarze:0

SEO
Semantyczne SEO, czyli jak lepiej zrozumieć potrzeby użytkownikad-tags
09 lipca 2024
Semantyczne SEO to nowoczesne podejście do optymalizacji treści, które uwzględnia kontekst i intencje użytkowników, zamiast skupiać się wyłącznie na słowach kluczowych. Ewolucja algorytmów Google, takich jak Hummingbird, RankBrain i BERT, umożliwiła wyszukiwarkom lepsze zrozumienie pełnych fraz i znaczeń, co pozwala na dostarczanie bardziej trafnych i wartościowych wyników wyszukiwania. Dzięki semantycznemu SEO treści są lepiej dostosowane do potrzeb użytkowników, co poprawia efektywność marketingu internetowego i zwiększa satysfakcję odbiorców.
SEO

0min.

Komentarze:0

Użytkownicy internetu wykorzystują wyszukiwarki, by znaleźć odpowiednie informacje, a celem wyszukiwarek takich jak Google jest dostarczenie odpowiedzi zgodnych z oczekiwaniami użytkowników. W przeszłości nie zawsze tak było. Tradycyjne SEO opierało się na umieszczaniu w treści jak największej liczby słów kluczowych, by dana strona wyświetlała się jak najwyżej w wynikach wyszukiwania. W ten sposób użytkownik nie zawsze na pierwszych miejscach widział treści, których tak naprawdę szukał. Z czasem algorytmy wyszukiwarek, takie jak Google, ewoluowały, aby lepiej rozumieć kontekst zapytań i intencje użytkowników. W ten sposób tradycyjne SEO przerodziło się w SEO semantyczne. Wprowadzenie tej zaawansowanej formy optymalizacji sprawia, że wyszukiwarki mogą dostarczać bardziej trafne i wartościowe wyniki, co zwiększa satysfakcję użytkowników oraz efektywność marketingu internetowego.

Czym jest Semantyczne SEO

SEO semantyczne to optymalizacja treści, która uwzględnia kontekst znaczenia słów i rozumie intencje użytkowników. W praktyce oznacza to, że treści na stronie internetowej powinny dostarczać wszystkich odpowiedzi na możliwe pytania użytkowników, a nie tylko koncentrować się na jednym, konkretnym słowie kluczowym. Dzięki takiemu podejściu wyszukiwarka może dostarczać bardziej precyzyjne wyniki, które rzeczywiście odpowiadają na potrzeby użytkowników. Analizy semantyczne pozwalają wyszukiwarce lepiej rozumieć kontekst zapytania i dostarczać wyniki, które są bardziej zgodne z intencjami użytkownika.

Google a wyszukiwanie semantyczne

Google od dawna inwestuje w rozwój technologii wspierających wyszukiwanie semantyczne. Semantyczne SEO to podejście, które uwzględnia znaczenie słów w kontekście ich użycia oraz powiązania między nimi. Dzięki temu Google może dostarczać bardziej trafne i wartościowe wyniki wyszukiwania, które lepiej odpowiadają na potrzeby odbiorców. Kluczowe aktualizacje, takie jak Hummingbird (2013), RankBrain i BERT, znacząco poprawiły zdolność Google do analizy pełnych fraz i ich znaczenia, a nie tylko pojedynczych słów kluczowych. Aktualizacje te pozwalają wyszukiwarce Google dostarczać bardziej precyzyjne i wartościowe wyniki, które lepiej odpowiadają na rzeczywiste potrzeby użytkowników.

Zmiany w algorytmach Google, które wpłynęły na powstanie semantycznego SEO

Ewolucja algorytmów Google miała ogromny wpływ na rozwój SEO, a szczególnie na powstanie i znaczenie SEO semantycznego. Od pierwszych dni wyszukiwarek, kiedy optymalizacja opierała się głównie na prostych słowach kluczowych, do dzisiejszych zaawansowanych technik opartych na zrozumieniu intencji użytkownika, Google wprowadziło wiele istotnych zmian, które kształtowały ten proces. Jakie były najważniejsze aktualizacjom algorytmów Google, które przyczyniły się do rozwoju SEO semantycznego

Aktualizacja Hummingbird (2013)

Aktualizacja Hummingbird (Koliber), wprowadzona w 2013 roku, była jednym z pierwszych znaczących kroków w kierunku SEO semantycznego. Przez wielu uznawana jest za początek semantycznego SEO. Główne cele tej aktualizacji to:

 • Lepsze zrozumienie zapytań użytkowników: Hummingbird pozwolił Google na lepsze analizowanie całych zapytań, a nie tylko pojedynczych słów. Dzięki temu wyszukiwarka mogła lepiej interpretować kontekst zapytań.
 • Wzrost znaczenia synonimów i pojęć pokrewnych: Algorytm zaczął uwzględniać różne sposoby wyrażania tych samych intencji, co pozwoliło na bardziej precyzyjne dopasowanie wyników wyszukiwania do zapytań użytkowników.

RankBrain (2015)

RankBrain to kolejna rewolucyjna aktualizacja, wprowadzona w 2015 roku, oparta na sztucznej inteligencji. Jego kluczowe cechy to:

 • Uczenie maszynowe: RankBrain wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego (machine learning) do analizowania i interpretowania zapytań. Potrafi on „uczyć się” na podstawie danych historycznych i dostosowywać wyniki wyszukiwania do nowych zapytań.
 • Rozpoznawanie wzorców i trendów: RankBrain pozwala Google na identyfikowanie wzorców w zapytaniach użytkowników, co pomaga w przewidywaniu intencji nawet w przypadku rzadkich lub nietypowych zapytań.

Aktualizacja BERT (2019)

Aktualizacja BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) z 2019 roku była kolejnym dużym krokiem w rozwoju SEO semantycznego. Jej główne zalety to:

Lepsze zrozumienie kontekstu: BERT pozwala Google na analizowanie kontekstu słów w zdaniach, co prowadzi do lepszego zrozumienia intencji użytkowników. Dzięki temu wyszukiwarka może dostarczać bardziej trafne wyniki wyszukiwania.
Rozpoznawanie niuansów językowych: BERT jest w stanie rozpoznać subtelne różnice w znaczeniu słów w zależności od kontekstu, co jest szczególnie ważne dla zapytań złożonych i długich fraz.

Search Generative Experience (SGE) (2023)

Search Generative Experience to przełomowa funkcja wprowadzona przez Google w 2023 roku. Wykorzystuje ona generatywną sztuczną inteligencję do reimaginacji tradycyjnego doświadczenia wyszukiwania.

 • Wprowadzenie interaktywnych snippetów AI na górze SERP
 • Generowanie zweryfikowanych odpowiedzi na zapytania użytkowników
 • Skupienie na stronach prezentujących dokładnie poszukiwaną perspektywę

Bard (2023)

Bard to najnowszy konwersacyjny chatbot AI od Google, stworzony w odpowiedzi na rosnącą popularność ChatGPT. Jego celem jest zapewnienie użytkownikom bardziej naturalnej i kontekstowej interakcji z wyszukiwarką.

 • Chatbot konwersacyjny AI stworzony w odpowiedzi na ChatGPT
 • Możliwość wykorzystania jako asystenta do różnych zadań
 • Plany integracji z funkcją Knowledge Graph Cards

Rozwój Przetwarzania Języka Naturalnego (NLP)

Przetwarzanie Języka Naturalnego (NLP) odgrywa ważną rolę w poprawie zdolności Google do zrozumienia treści internetowych i zapytań użytkowników. Ta technologia znacząco wpływa na proces rankingowania stron przez Google.

 • Analiza treści: wyodrębnianie słów kluczowych, identyfikacja encji, określanie tematyki
 • Zrozumienie zapytań: identyfikacja intencji użytkownika
 • Wyszukiwanie semantyczne: zrozumienie kontekstu i relacji między słowami
 • Generowanie języka naturalnego: tworzenie featured snippets i paneli informacyjnych

Intencje wyszukiwania użytkowników

Zrozumienie intencji wyszukiwania użytkowników jest niezbędne dla skutecznego semantycznego SEO. Intencje można podzielić na cztery główne kategorie:

rodzaje intencji użytkownika

 • Informacyjne – Użytkownik poszukuje wiedzy lub odpowiedzi na pytanie. Może to być ogólne zapytanie (np. „historia Rzymu”) lub bardziej szczegółowe (np. „jak ugotować makaron al dente”). Treści odpowiadające na te zapytania powinny być obszerne, edukacyjne i zawierać wiarygodne źródła.
 • Nawigacyjne –Celem jest dotarcie do konkretnej strony lub platformy. Użytkownik może wpisać nazwę firmy (np. „Facebook”) lub skrót (np. „YT” dla YouTube). Strony docelowe powinny być łatwo dostępne i zoptymalizowane pod kątem nazwy marki lub usługi.
 • Komercyjne – Użytkownik rozważa zakup, ale potrzebuje więcej informacji. Typowe zapytania to porównania produktów (np. „iPhone vs Samsung”) lub recenzje. Treści powinny zawierać szczegółowe opisy, porównania i opinie użytkowników, aby pomóc w podjęciu decyzji.
 • Transakcyjne – Użytkownik jest gotowy do działania – zakupu, rezerwacji lub innej transakcji. Zapytania często zawierają słowa takie jak „kup”, „zamów” czy „zarezerwuj”. Strony powinny oferować łatwy proces zakupu, jasne ceny i wezwania do działania.

Rozpoznanie tych intencji pozwala na tworzenie treści, które dokładnie odpowiadają na pytania i potrzeby użytkowników.

Semantyczne SEO a encje

Encje w SEO to ważne elementy, które wyszukiwarki rozpoznają jako konkretne byty. Mogą to być:

 •  osoby (np. eksperci SEO),
 • miejsca (jak Google czy Bing),
 • organizacje (firmy SEO),
 • pojęcia (optymalizacja on-page)
 • narzędzia (Google Search Console).

Wyszukiwarki używają encji, by lepiej zrozumieć, czego szuka użytkownik i dostarczyć mu trafniejsze wyniki.

Encje pozwalają wyszukiwarce zrozumieć kontekst zapytania. Google organizuje encje i ich wzajemne powiązania w ramach Knowledge Graph, co stanowi fundamentalny element w rozwoju semantycznego SEO. Knowledge Graph to zaawansowana baza wiedzy stworzona przez Google, która gromadzi i organizuje informacje o osobach, miejscach, rzeczach i ich wzajemnych powiązaniach. Działa jak ogromna sieć połączonych faktów i encji, pozwalając wyszukiwarce lepiej zrozumieć kontekst i znaczenie zapytań użytkowników.

Knowledge Graph

W kontekście SEO Knowledge Graph jest ważny ze względu na kilka aspektów:

 • Prezentacja wyników: Knowledge Graph umożliwia Google wyświetlanie ustrukturyzowanych informacji w formie paneli wiedzy, karuzeli czy odpowiedzi bezpośrednich. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko znaleźć poszukiwane informacje bez konieczności klikania w poszczególne wyniki.
 • Zrozumienie kontekstu: Dzięki powiązaniom między encjami w Knowledge Graph, Google może lepiej interpretować intencje użytkownika i dostarczać bardziej trafne wyniki wyszukiwania.
 • Wzbogacanie treści: Informacje z Knowledge Graph są wykorzystywane do wzbogacania wyników wyszukiwania o dodatkowe dane, takie jak obrazy, mapy czy recenzje.
 • Wsparcie dla wyszukiwania semantycznego: Knowledge Graph umożliwia Google zrozumienie znaczenia słów i fraz w kontekście, co jest bardzo ważne dla wyszukiwania semantycznego.

Zrozumienie działania Knowledge Graph i jego wpływu na wyniki wyszukiwania jest niezwykle istotne. Koray Tuğberk, ekspert w dziedzinie SEO semantycznego, podkreśla znaczenie tworzenia semantycznych sieci treści, które mogą być efektywnie interpretowane przez Knowledge Graph.

Główne elementy SEO semantycznego

elementy semantycznego seo

 1. Wykorzystanie ontologii i schematów danych
  Ontologie i schematy danych pomagają organizować informacje w sposób zrozumiały dla wyszukiwarek. Używanie ontologii umożliwia tworzenie powiązań między różnymi pojęciami, co pomaga w lepszym zrozumieniu kontekstu treści. Schematy danych, takie jak Schema.org, dostarczają struktury, która ułatwia wyszukiwarkom interpretację i indeksowanie treści.
 2. Znaczniki strukturalne i dane ustrukturyzowane
  Znaczniki strukturalne, takie jak te dostarczane przez Schema.org, pozwalają na dodawanie danych ustrukturyzowanych do stron internetowych. Dzięki nim wyszukiwarki mogą lepiej rozumieć i prezentować treści, co prowadzi do bardziej atrakcyjnych wyników wyszukiwania, takich jak rich snippets.
 3. Optymalizacja treści pod kątem intencji użytkowników
  Tworzenie treści zgodnych z intencjami użytkowników wymaga analizy zapytań i zrozumienia, jakie informacje są poszukiwane. Treści powinny być wartościowe i odpowiadać na realne potrzeby odbiorców. Badanie intencji użytkownika oraz analiza słów kluczowych w kontekście pozwala na tworzenie treści, które dokładnie odpowiadają na pytania i potrzeby użytkowników.
 4. Analiza i optymalizacja słów kluczowych w kontekście
  Analiza słów kluczowych w kontekście ich użycia pomaga tworzyć bardziej trafne treści. Zamiast koncentrować się wyłącznie na pojedynczych słowach kluczowych, warto analizować całe frazy i ich powiązania semantyczne. Wykorzystanie słów kluczowych LSI (Latent Semantic Indexing) pozwala na lepsze zrozumienie kontekstu treści i zwiększa jej wartość semantyczną.

Jak tworzyć treści dla SEO semantycznego

Pisanie treści zgodnych z intencją użytkownika

Tworząc treści, warto zastanowić się, jakie pytania mogą mieć użytkownicy i jakie odpowiedzi chcieliby uzyskać. Treści powinny być wartościowe i odpowiadać na realne potrzeby odbiorców. Aby to osiągnąć:

 • Badanie intencji użytkownika: Skorzystaj z narzędzi do analizy słów kluczowych, aby zrozumieć, jakie zapytania wpisują użytkownicy w wyszukiwarkach. Podziel te zapytania na kategorie intencji: informacyjne, nawigacyjne, komercyjne i transakcyjne.
 • Tworzenie person użytkowników: Określ, kim są Twoi odbiorcy, jakie mają problemy, potrzeby i cele. Dzięki temu lepiej dostosujesz treści do ich oczekiwań.

Tworzenie bogatych treści

Bogate treści to takie, które zawierają dużo informacji, są dobrze zorganizowane i dostarczają wartościowych odpowiedzi na pytania użytkowników. Warto korzystać z różnorodnych formatów, takich jak artykuły, infografiki, filmy czy podcasty.

 • Różnorodność formatów: Wykorzystaj różne formaty treści, aby przyciągnąć uwagę użytkowników i dostarczyć im informacji w atrakcyjny sposób. Artykuły blogowe, infografiki, filmy, podcasty i webinary to tylko kilka przykładów.
 • Głębokość treści: Staraj się, aby Twoje treści były wyczerpujące i kompleksowe. Odpowiadaj na różnorodne pytania związane z danym tematem i dostarczaj szczegółowych informacji.

Znaczenie nagłówków i podtytułów

Nie można zapominać o odpowiedniej optymalizacji treści, która obejmuje m.in. właściwe nagłówki i podtytuły. Pomagają one organizować treść i ułatwiają użytkownikom nawigację po stronie. Powinny być one jasne, zwięzłe i odpowiednio opisujące zawartość poszczególnych sekcji.

 • Struktura treści: Używaj nagłówków (H1, H2, H3 itp.) do podzielenia treści na czytelne sekcje. Pomaga to zarówno użytkownikom, jak i wyszukiwarkom w nawigacji po treści.
 • Atrakcyjne nagłówki: Nagłówki powinny przyciągać uwagę użytkowników i zachęcać ich do dalszego czytania. Upewnij się, że są one adekwatne do zawartości i odpowiadają na pytania użytkowników. Powinny one zawierać odpowiednie słowa kluczowe.

struktura nagłówków

 

Używanie słów kluczowych LSI

Słowa kluczowe LSI (Latent Semantic Indexing) to terminy semantycznie związane z głównym słowem kluczowym. Pomagają one wyszukiwarkom lepiej zrozumieć kontekst treści.

 • Naturalne wplatanie słów kluczowych: Aby osiągnąć wyższe pozycje w wynikach wyszukiwania, unikaj nadmiernego użycia słów kluczowych. Używaj ich w sposób naturalny, wplecionych w treść, nagłówki i meta opisy.
 • Wzbogacenie treści: Korzystaj z powiązanych terminów i synonimów, aby wzbogacić treść i nadać jej większą wartość semantyczną.

Optymalizacja techniczna dla SEO semantycznego

Struktura URL

Przyjazne dla użytkowników i wyszukiwarek URL-e są istotne dla SEO semantycznego. Powinny być one krótkie, zwięzłe i zawierać słowa kluczowe. Przyjazne URL-e ułatwiają wyszukiwarkom zrozumienie struktury strony oraz pozwalają użytkownikom łatwiej zapamiętać adresy stron.

Nawigacja wewnętrzna

Dobrze zaprojektowana nawigacja wewnętrzna pomaga użytkownikom i wyszukiwarkom zrozumieć strukturę strony oraz szybko znaleźć potrzebne informacje. Struktura witryny powinna być logiczna i intuicyjna, z wyraźnie zaznaczonymi sekcjami i podsekcjami.

Szybkość ładowania strony

Szybkość ładowania strony ma ogromne znaczenie dla doświadczenia użytkowników i rankingu w wyszukiwarkach. Warto zoptymalizować wszystkie elementy strony, aby zapewnić szybkie ładowanie. Można to osiągnąć poprzez kompresję obrazów, minimalizację kodu oraz wykorzystanie pamięci podręcznej przeglądarki.

Wykorzystanie znaczników schematu (Schema Markup)
Schema Markup to zestaw znaczników, które pomagają wyszukiwarkom zrozumieć kontekst treści na stronach internetowych. Umożliwiają one tworzenie bardziej szczegółowych wyników wyszukiwania, takich jak rich snippets, co zwiększa widoczność i atrakcyjność strony w wynikach wyszukiwania.

Podsumowanie

Semantyczne SEO to ewolucja tradycyjnych praktyk optymalizacji, skupiająca się na zrozumieniu kontekstu i intencji użytkowników, a nie tylko na dopasowaniu słów kluczowych. Kluczowe elementy semantycznego SEO obejmują:

 • Rozwój algorytmów Google: Aktualizacje takie jak Hummingbird, RankBrain, BERT i najnowsze SGE oraz Bard, które poprawiły zdolność wyszukiwarki do interpretacji zapytań i dostarczania trafnych wyników.
 • Znaczenie encji i Knowledge Graph: Rozpoznawanie i organizowanie informacji o konkretnych bytach (osobach, miejscach, pojęciach) w celu lepszego zrozumienia kontekstu i powiązań między informacjami.
 • Zrozumienie intencji użytkowników: Kategoryzacja zapytań na informacyjne, nawigacyjne, komercyjne i transakcyjne, co pozwala na lepsze dopasowanie treści do potrzeb użytkowników.
 • Tworzenie bogatych, wartościowych treści: Koncentracja na kompleksowych, dobrze ustrukturyzowanych treściach, które odpowiadają na realne pytania i potrzeby odbiorców.
 • Optymalizacja techniczna: Wykorzystanie znaczników strukturalnych, danych ustrukturyzowanych, optymalizacja URL-i i nawigacji wewnętrznej oraz dbałość o szybkość ładowania strony.
 • Wykorzystanie NLP (Przetwarzania Języka Naturalnego): Lepsze rozumienie kontekstu i znaczenia słów w zapytaniach użytkowników.

Semantyczne SEO wymaga od specjalistów całościowego podejścia do optymalizacji, łączącego techniczne aspekty z tworzeniem wysokiej jakości, kontekstowo trafnych treści, które rzeczywiście odpowiadają na potrzeby użytkowników.

Autor
Katarzyna Śliwa, Off Site SEO Specialist, Delante
Autor
Kasia Śliwa

Off-site SEO Specialist

W Delante od grudnia 2018. Specjalistka Off-site SEO, ekspertka od link buildingu. Swoje pierwsze zawodowe kroki stawiała przy organizacji dużych eventów. Studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Pasjonatka tańca, muzyki oraz dobrego kina. Uwielbia słuchać ludzi oraz dyskutować z osobami o przeciwstawnych poglądach.

Autor
Anna Klimko
Autor
Anna Klimko

Junior SEO Specialist

Absolwentka filologii polskiej i edytorstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie. Miłośniczka słowa i zagubionych przecinków. W branży SEO zaczynała jako copywriterka. Swoje doświadczenie w pisaniu wykorzystuje do dziś, jej celem jest tworzenie wartościowych i użytecznych treści. Prywatnie entuzjastka spływów kajakowych i suwalskich jezior. Uwielbia wszystko, co włoskie, a przede wszystkim pizze i „Boską Komedię” Dantego — zaczęła naukę języka włoskiego, by móc przeczytać ją w oryginale.

Autor
Daniel Kedzior - seo team
Autor
Daniel Kędzior

Junior SEO Specialist

Autor
Katarzyna Śliwa, Off Site SEO Specialist, Delante
Autor
Kasia Śliwa

Off-site SEO Specialist

W Delante od grudnia 2018. Specjalistka Off-site SEO, ekspertka od link buildingu. Swoje pierwsze zawodowe kroki stawiała przy organizacji dużych eventów. Studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Pasjonatka tańca, muzyki oraz dobrego kina. Uwielbia słuchać ludzi oraz dyskutować z osobami o przeciwstawnych poglądach.

Autor
Anna Klimko
Autor
Anna Klimko

Junior SEO Specialist

Absolwentka filologii polskiej i edytorstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie. Miłośniczka słowa i zagubionych przecinków. W branży SEO zaczynała jako copywriterka. Swoje doświadczenie w pisaniu wykorzystuje do dziś, jej celem jest tworzenie wartościowych i użytecznych treści. Prywatnie entuzjastka spływów kajakowych i suwalskich jezior. Uwielbia wszystko, co włoskie, a przede wszystkim pizze i „Boską Komedię” Dantego — zaczęła naukę języka włoskiego, by móc przeczytać ją w oryginale.

Autor
Daniel Kedzior - seo team
Autor
Daniel Kędzior

Junior SEO Specialist

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Nagrody

Nagroda - Deloitte 2021 Nagroda - IPMA Nagroda - US Search Awards 2021 Nagroda - European eCommerce Awards 2022 Nagroda - Global Agency Awards 2022 Nagroda - European Search Awards 2022