.animate-view{opacity: 1 !important;}

Trailing slash. Co to jest i jak wpływa na SEO?

14min.

Komentarze:0

Trailing slash. Co to jest i jak wpływa na SEO?
12 września 2022
Każda osoba dokonująca optymalizacji stron internetowych musi mierzyć się na co dzień z różnymi formami duplikacji. Niekiedy przyczyną tego zjawiska jest nieumiejętne stosowanie tzw. trailing slash, czyli ukośnika umieszczanego na końcu adresu URL. W tym artykule postaram się przyjrzeć nieco bliżej obecności tego znaku na stronach internetowych i określić, jak jego obecność wpływa na tworzenie się duplikacji.

14min.

Komentarze:0

What Is a Trailing Slash in URL?

A trailing slash in URL is the character '/’ that comes after a domain name.

For example:

  • the URL www.example.com/ – have a trailing slash,
  • the URL www.example.com – does not.

When looking at various websites, you may see that some of them end with a slash and some of them don’t. In the past, this slash meant that the page was categorized as a directory.

On the other hand, URLs without this special character indicated that the site was a file. Nowadays, this division is considered arbitrary and even Google doesn’t analyze websites this way.

The changes over the years were caused by the development of file structures.

Now, modern network systems aren’t limited to simple designs. Directory pages with folders and files marked by the trailing slash have been replaced with templates storing the file structure, and dynamic files are used to form a page.

These modifications still confuse many users who aren’t sure whether to use a slash at the end of their URL or not.

technical seo and m commerce

Should You Use a Trailing Slash?

Since you know what a URL trailing slash is, it’s time to discuss when it’s worth using it. John Mueller himself spoke on Twitter about this phenomenon. He referred to allegations frequently raised by webmasters that concerned misleading use of slashes.

Mueller stressed that servers automatically categorize slashes placed at the end of URLs.

According to his opinion, it doesn’t really matter whether you put slashes after host or domain names. On the other hand, a slash placed somewhere else is perceived completely differently and affects the whole URL.

Google doesn’t impose the use of slashes or deleting them but it expects webmasters and users to be consistent in their activities. The application of slashes at the end of URLs is the most standard solution.

Take a look at a tweet by John Mueller:

Based on it, we can come to a few conclusions:

  • It’s ok to have trailing slashes after the domain name
  • Trailing slash matters for most URLs
  • Trailing slashes on hostnames don’t actually matter
  • Trailing slashes on path/file matter
  • File names should not have a trailing slash at the end
Want to learn more about using trailing slashes? Check out official Google’s resources.

How Does Trailing Slash Affect SEO?

Although trailing slashes are inconspicuous elements, they may have a significant impact on website positions in the search results.

What problems can a trailing slash cause?

  • duplicate content – if two pages with the same content are found on one website and the slash is the only element that makes them different, then, we’re dealing with internal duplicate content. In such a situation, Google finds it hard to determine the original source and everything gets pretty chaotic. In this case, it’s crucial to choose one URL that will be the primary version crawled and indexed by Google.
  • crawling efficiency problems – if there are too many pages on a website, and each of them has a unique URL with a trailing slash, it may result in decreased crawl efficiency. In other words, Googlebot will have to spend more time on your website and waste your crawl budget on analyzing the same content. This, in turn, can have a negative impact on your website’s SEO.
Join Our Newsletter

How to Fix Trailing Slash Problems

Fortunately, the above-mentioned problems can be solved relatively easily.

How to do it?

Use Canonicals and Redirects

the best way to get rid of problems caused by the trailing slash is to avoid situations when the site has an equivalent to compete with.

Setting appropriate redirects may be a key to success. If you decide to use the slash, check whether the URL without it is directed to the right page.

Find out more about redirects:

Be Consistent

According to John Mueller, consistency is the key to success when it comes to fixing problems caused by trailing slashes.

Consequently, you should use only one URL version and then focus on this specific version in all your activities. This means linking to it, redirecting to it, adding it to the sitemap, marking it as rel-canonical, and more.

This will help Google understand your website and index it more efficiently.

Need help fixing your duplicate content problems? Try our technical SEO services!

Work with us!

How to Remove and Add Trailing Slashes?

.htaccess

When using .htaccess, you can remove trailing slashes using:

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule ^(.*)/$ /$1 [L,R=301]

Want to add a trailing slash? Nothing simpler:

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteRule ^(.*[^/])$ /$1/ [L,R=301]

WordPress

If you use WordPress, you can remove trailing slashes in the following way:

/%postname%


On the other hand, if you want to add trailing slashes, try to:

/%postname%/


Trailing Slash Has an Impact on Reporting

Interestingly, it turns out thata trailing slash has an impact on Google Search Console reporting.

Using GSC, you can configure either a domain or URL prefix property. If you forget about the trailing slash when determining your URL prefix property such as a folder or domain, Google will add it automatically.

How will it impact reporting?

The visits to the property without the trailing slash won’t be counted and included in the report.

Why?

Because the property with the trailing slash has a higher level.

The same issue occurs when talking about Google Analytics and categorizing content by folder if your main pages do not have a slash.

If URL versions with and without the trailing slash work properly, they can be reported in Google Analytics.

what is a trailing slash in url

Want to learn more? Check out the article prepared by Ahrefs.

Trailing Slash & SEO – The Takeaway

Now you know what a trailing slash in a URL is. Properly configured trailing slashes shouldn’t cause any problems. However, it’s worth keeping in mind that they can affect reporting.

When using trailing slashes, each page is analyzed and counted as a separate URL. Therefore, to avoid internal duplicate content, you should use appropriate 301 redirects and get rid of 404 errors. Thanks to it, identical pages won’t fight for the same positions.

Need help with configuring your trailing slashes? Contact us!

This is an update on an article published in 2021. 

Spis treści: Duplikacja treści to jedno z wyzwań, przed którymi stoją osoby zajmujące się optymalizacją stron. Zjawisko to można porównać do systemu antyplagiatowego wykorzystywanego podczas tworzenia prac dyplomowych. W obu sytuacjach zaleca się, aby treść była oryginalna i nie posiadała elementów uznawanych za plagiat. O ile w pracach dyplomowych zazwyczaj współczynnik plagiatowy odnosi się do powielania źródeł naukowych, tak w przypadku wskaźnika duplikacji na stronie najczęstszym problemem jest np. wykorzystywanie opisów produktowych przygotowanych przez producenta. Duplikacja treści nie musi odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem treści spoza strony. Występowanie jej może być także widoczne poprzez powielanie informacji znajdujących się bezpośrednio na niej. Wtedy mówimy o zjawisku duplikacji wewnętrznej.

Co to jest trailing slash?

Zastanawiasz się, co to jest trailing slash i jak wpływa na SEO? Otóż pojęcie to dotyczy konstrukcji adresów URL. Wśród stron internetowych można zaobserwować adresy posiadające na końcu slash, jak i takie, które są go pozbawione. W przeszłości wspomniany slash oznaczał, że strona interpretowana jest jako katalog. Natomiast adresy nieposiadające takiego znaku wskazywały, że adres URL jest plikiem. Obecnie podział ten uznawany jest za umowny i nawet Google nie interpretuje go w takich kategoriach. zastosowanie trailing slash w seo Zmiany zaistniałe na przestrzeni lat spowodowane były postępem w zakresie struktury plików. Obecnie nowoczesne systemy sieciowe nie ograniczają się do prostych konstrukcji. Strony katalogowe posiadające foldery oraz pliki w katalogach i znakowane poprzez trailing slash zastąpiono szablonami, w których przechowuje się strukturę plików, a pliki dynamiczne tworzą stronę. Poprawki te wciąż powodują wśród wielu użytkowników dylemat związany z wykorzystywaniem ukośnika w zakończeniu adresu URL.
Można go nadal stosować, ale można też zaprzestać, ponieważ nie ma to najmniejszego wpływu na sposób wyświetlania witryny internetowej przez wyszukiwarki.
Również w przypadku prezentowania treści przez przeglądarki, obecność charakterystycznych ukośników nie wpływa na sposób prezentowania zawartości strony.

Jak trailing slash wpływa na SEO?

Nieco inaczej niż na wyświetlanie treści trailing slash oddziałuje na optymalizację strony. Ten niepozorny ukośnik może mieć istotny wpływ na pozycję adresu w wyszukiwaniach. W przypadku, gdy na stronie internetowej znajdują się dwie strony posiadające taką samą treść, ale różnią się od siebie jedynie obecnością slasha, to spotkamy się ze zjawiskiem duplikacji wewnętrznej. Google w takich sytuacjach ma problem z interpretacją oryginalnego źródła, a w samych wyszukiwarkach panuje chaos. Dlatego rozwiązaniem jest ustalenie jednego adresu URL, który będzie reprezentował daną treść strony w Internecie. Sporym wyzwaniem jest kwestia dotycząca ustalenia bezpiecznej pozycji w wyszukiwaniach, gdy mamy do czynienia z różnymi adresami w kilku wersjach domen. Podobnie jak poprzednio, Google może natrafić na problem z identyfikacją odpowiedniego źródła, co może przełożyć się na to, że żadna ze stron nie otrzyma wysokiej pozycji w wyszukiwaniach.

Unikalny URL receptą na duplikację

Najlepszym rozwiązaniem na trailing slash jest zapobiegnięcie sytuacji, gdzie witryna posiada bliźniaczy odpowiednik, z którym musi rywalizować. Rozwiązaniem zaistniałego problemu może być ustawienie odpowiednich przekierowań na stronie. W przypadku, gdy decydujemy się na wykorzystanie slasha, należy sprawdzić, czy adres, który go nie posiada, skierowany jest na odpowiednią stronę za pośrednictwem przekierowania 301.przekierowanie 301 a trailing slash Tworzenie nowej strony lub pojawienie się błędu 404 mogą być równie istotne. W odwrotnym wariancie, gdzie struktura naszego adresu URL nie zawiera ukośników, należy sprawdzić przekierowania strony ze slashem na oryginalną stronę. zadbaj o widoczność strony w sieci

Jak usunąć tralilng slash?

Omawiany trailing slash Wordpress traktuje bardzo przychylnie ze względu na korzystanie ze struktury katalogów. Dlatego też najbardziej racjonalnym podejściem jest wykorzystywanie ukośników na końcu adresów URL na tej platformie. To domyślne zachowanie oprogramowania, które można zmienić poprzez ustawienie bezpośrednie odnośniki. W przypadku wyboru niestandardowej struktury w ustawieniach można wtedy według własnego uznania dodać lub usunąć ukośnik. Ustawienia w Wordpressie wyglądają następująco: /%postname%/ - posiada ukośnik na końcu struktury adresu /%postname% - nie posiada ukośnika Jeśli zmienione zostaną powyższe ustawienia, Wordpress będzie automatycznie rozpatrywał wersję przyjętą przez użytkownika. Nada do niej przekierowania 301, zmieni wewnętrzne linki i tagi kanoniczne. Zostanie także zaktualizowana mapa strony. W kwestii dokonania zmian i otrzymania niesprawnego przekierowania należy zwrócić się o pomoc do firmy hostingowej. Duplikacja treści pojawia się niemal w każdym nieszablonowym CMS-ie. W większości przypadków może dojść do utworzenia nawet ośmiu wersji każdej strony. Oczywiście w sytuacji, gdy witryna nie posiada odpowiednio skorygowanych ustawień. Naprawić to można za pośrednictwem pliku .htaccess. Jeśli nie wiemy dokładnie jak się za to zabrać, to zalecane jest pozostawienie plików konfiguracyjnych serwera odpowiednim specjalistom.

Trailing slash zdaniem Google

Trailing slash jest dla SEO bardzo istotną kwestią. Dlatego też sam przedstawiciel firmy John Mueller wypowiedział się na Twitterze na temat tego zjawiska. Odniósł się do często poruszanych zarzutów przez webmasterów o mylącym stosowaniu ukośników. Mueller nie do końca zgadza się z uwagami kierowanymi do Google. Podkreśla, że to raczej serwery traktują ukośniki umieszczane na końcach adresów URL w sposób domyślny. Umieszczanie slasha według niego po nazwie hosta oraz domeny nie jest istotne. Jednak ukośnik postawiony w innym miejscu traktowany jest już zupełnie inaczej i ma wpływ na cały adres URL. Google nie narzuca stosowania ukośników lub ich pomijania. Niemniej jednak oczekuje od użytkowników konsekwencji w przyjętej wersji. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest korzystanie z ukośnika w zakończeniach adresów. trailing slash

Podsumowanie

Jak można zauważyć, nie jest problematyczne to, czy użytkujemy ukośniki w zakończeniach adresowych. Google trailing slash bardziej rozpatruje pod kątem tego, jak je wykorzystujemy. Każdy przykład jest analizowany i liczony jako odrębny adres URL. Uniknięciem duplikacji na witrynie jest stosowanie poprawnych przekierowań 301 umieszczonych na stronie internetowej, a także rozwiązywanie błędów 404, tak aby dwie strony nie rywalizowały pomiędzy sobą w tym samym rankingu.
Autor
Logo Delante
Autor
Delante

Delante to agencja marketingu internetowego, specjalizująca się w generowaniu ruchu na stronach z wyszukiwarek internetowych (SEO/SEM) i z reklam płatnych. Ponad 80% naszych klientów to szybko rozwijająca się branża e-commerce.

Autor
Logo Delante
Autor
Delante

Delante to agencja marketingu internetowego, specjalizująca się w generowaniu ruchu na stronach z wyszukiwarek internetowych (SEO/SEM) i z reklam płatnych. Ponad 80% naszych klientów to szybko rozwijająca się branża e-commerce.

Zostaw komentarz

FAQ

Przeczytaj inne podobne posty

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Nagrody

Nagroda - Deloitte 2021 Nagroda - IPMA Nagroda - US Search Awards 2021 Nagroda - European eCommerce Awards 2022 Nagroda - Global Agency Awards 2022 Nagroda - European Search Awards 2022

Porozmawiajmy o Twoim SEO i SEM