.animate-view{opacity: 1 !important;}

DNS co to jest? – Definicja

DNS, czyli Domain Name System, to system nazw domen. Służy on do przekształcania łatwej do zapamiętania nazwy domeny na odpowiedni adres IP.

Bez DNS-a, użytkownicy Internetu musieliby pamiętać i wprowadzać numeryczne adresy IP stron internetowych, które mogą się czasem zmieniać. Z tego powodu serwer DNS jest bardzo ważny dla funkcjonowania Internetu.

dns

Czym jest serwer DNS?

Serwer DNS to usługa, która mapuje nazwy domen na adresy IP. Można powiedzieć, że jest to „baza danych” nazw domen i adresów IP.

Serwer DNS jest podobny do książki telefonicznej – pozwala użytkownikom sieci odnaleźć numer IP danej strony WWW lub innego hosta w Internecie.

Serwery te monitorują IANA i ICANN, które dbają, by serwery DNS były wydajne i uporządkowane, a to pomaga w ładowaniu stron internetowych.

Rekordy DNS

Rekordy DNS są używane do mapowania nazw domen na adresy IP oraz inne informacje o domenie. Każdy rekord DNS ma unikalną nazwę i tzw. TTL (czas życia). Występują różne typy rekordów, między innymi:

  • Rekord A jest używany do mapowania nazwy hosta na adres IP.
  • Rekord AAAA jest używany do mapowania nazwy hosta na adres IPv6.
  • Rekord CNAME jest używany do tworzenia aliasów dla innych rekordów DNS.
  • Rekord MX jest używany do określenia serwerów poczty e-mail dla domeny.
  • Rekord NS jest używany do wskazania serwerów nazw dla domeny.
  • Rekord PTR jest używany do mapowania adresu IP na nazwę hosta.
  • Rekord SOA jest używany do określenia parametrów strefy dla domeny.

Z czego składają się rekordy DNS?

Rekordy DNS składają się z czterech głównych elementów: adresu IP, nazwy hosta, typu rekordu i TTL.

Powiązane definicje

Przeczytaj powiązane posty

Jak wybrać nazwę domeny?
05 czerwca 2020

Jak wybrać nazwę domeny?

Uzyskaj bezpłatną wycenę