Ile kosztuje reklama w Google AdWords?

Ile kosztuje reklama w Google AdWords?

Poznaj dostępne modele rozliczeń, formy płatności czy działanie budżetów, przebieg aukcji oraz to co ma wpływ na pozycję reklamy, dowiedz się jaka jest wysokość opłat agencyjnych.

W dzisiejszym artykule przedstawię dostępne modele rozliczeń, formy płatności czy działanie budżetów, wytłumaczę przebieg aukcji oraz to co ma wpływ na pozycję reklamy, nie zabraknie także informacji o wysokości opłat agencyjnych. Słowem wstępu chcę zaznaczyć, że korzystanie z samej platformy Google AdWords jest całkowicie darmowe. Możemy utworzyć konto, skonfigurować je czy przejrzeć dostępne narzędzia nie ponosząc żadnych opłat. Natomiast niektóre narzędzia bez minimalnej ilości danych będą po prostu bezużyteczne jak np. modelowanie atrybucji, podgląd i diagnostyka reklam czy raporty. W Google AdWords płacimy wyłącznie za bezpośrednie kliknięcia lub wyświetlenia reklam. Zobacz jakie są dostępne formy płatności oraz co ma wpływ na wysokość opłat. 

Wszystko co powinieneś wiedzieć o płatnościach i rozliczeniach w Google AdWords!

Ile

Jakie są dostępne modele rozliczeń Google Ads (AdWords)?

CPC (cost per click) – Koszt kliknięcia. Model rozliczenia Google AdWords w którym płacimy za pojedyncze kliknięcie. W panelu ustawiamy maksymalny koszt kliknięcia dla danego słowa kluczowego (w sieci wyszukiwania) czy reklamy (w sieci reklamowej). Rzeczywisty koszt kliknięcia jest najczęściej niższy od naszego maksymalnego CPC i wynosi odpowiednio minimalny koszt potrzebny do przelicytowania konkurenta. Wpływ na rzeczywisty koszt kliknięcia ma wynik jakości, trafność reklamy czy oczekiwany współczynnik klikalności). Poszczególne elementy mające wpływ na ranking reklamy zostaną omówione w dalszej części artykułu.

CPM (cost per mille) – Koszt tysiąca wyświetleń. Ustalając stawkę CPM płacimy wyłącznie za 1000 wyświetleń naszej reklamy. W bieżącym roku CPM zostaje zastąpiony przez vCPM czyli tysiąc widocznych wyświetleń. Opłata będzie więc naliczana wyłącznie w przypadku gdy nasza reklama była widoczna w minimum 50% i przez przynajmniej 1sec. Ta strategia ustalania stawek nie jest dostępna tylko w reklamach kierowanych na sieć wyszukiwania. Rozliczenie rekomendowane szczególnie w przypadku reklamodawców którym zależy na maksymalizacji zasięgu swoich reklam.

CPV (cost per view) – Koszt obejrzenia filmu w YouTube. Płacimy tylko za obejrzenie naszego filmu. W przypadku reklam In-Stream zapłacimy tylko wówczas gdy użytkownik obejrzy 30sec naszego filmu lub obejrzy film do końca jeśli jest krótszy. Opłata zostanie również naliczona jeśli użytkownik wejdzie w interakcję z materiałem wideo.

eCPC – Ulepszone CPC. Strategia ustalania stawek która dostosowuje maksymalne CPC w celu zwiększeniu ilości konwersji na koncie. Stawki za kliknięcie mogą być obniżane lub podnoszone w zależności od szansy na wystąpienie konwersji. Mechanizm korzysta z wielu sygnałów dostępnych z poziomu algorytmów Google ale również uwzględnia nasze ustawienia kampanii jak harmonogramy, ustawienia urządzeń czy RLSA.

CPA cost per action – Koszt konwersji, koszt wykonania akcji. Automatyczna strategia ustalania stawek w której określamy nasz maksymalny koszt jaki jesteśmy w stanie przeznaczyć w celu pozyskania konwersji. Aby strategia mogła skutecznie działać oprócz poprawnie skonfigurowanych konwersji musimy posiadać ich odpowiednią ilość. Im dokładniejsze dane i im jest ich więcej tym strategia działa skuteczniej. Google AdWords rekomenduje minimalną ilość 15 konwersji w ostatnich 30 dniach, jest to jednak wartość często zbyt niska. Z poziomu AdWords w porównaniu do np. platformy Double Click mamy również znacznie ograniczoną możliwość konfigurowania tej stawki i ogranicza się ona do podania maksymalnej wartości CPA. Strategia optymalizuje nasz max CPC w celu uzyskania oczekiwanego CPA.

ROAS return on ad spend. Inteligentna strategia ustalania stawek AdWords, która działa podobnie do strategii CPA. Maksymalny koszt kliknięcia jest optymalizowany w celu uzyskania określonego ROAS. Podobnie jak w przypadku CPA wymagane jest posiadanie 15 konwersji w ostatnich 30 dniach przy rekomendowanej ilości 50 konwersji w celu osiągnięcia najlepszych efektów. Należy pamiętać, że im więcej konwersji tym więcej danych niezbędnych do poprawnego działania tej strategii.

Każdy z powyższych modeli rozliczeń ograniczony jest przez budżet dzienny czyli maksymalną dzienną kwotę jaką jesteśmy w stanie przeznaczyć na promocję. Nowe zasady Google AdWords, które zostały wprowadzone w 2017 roku dają gigantowi możliwość podniesienia budżetu dziennego nawet o 100% jeśli w danym dniu potencjał reklamowy będzie wyższy. Niemniej jak zapewnia firma maksymalny budżet miesięczny ma wynosić odpowiednio według wzoru 30,4 * max budżet dzienny gdzie 30,4 oznacza średnią ilość dni w miesiącu.

Delante pomoże Ci zwiększyć sprzedaż z pomocą Google Ads

Jakie są rodzaje budżetów w Google Ads (AdWords)?

W Google AdWords podstawowym ustawieniem są budżety dzienne i są one deklarowaną maksymalną kwotą jaką jesteśmy w stanie zapłacić za emisję naszej reklamy. Budżety dzienne możemy zmieniać dowolną ilość razy. Google daje sobie również możliwość do zwiększenia naszych ustawionych maksymalnych wydatków dziennych dwukrotnie. Całkowity budżet miesięczny powinien być jednak zawsze równy budżetowi dziennemu przemnożonemu przez średnia ilość dni w miesiącu wynoszącą 30,4 (są to tzw. nadmierne wyświetlenia). Po wyczerpaniu budżetu dziennego reklamy przestają być wyświetlane. W ustawieniach kampanii możemy to przewidzieć ustawiając wyświetlanie reklam przyspieszone lub równomiernie rozłożone w czasie dnia.

Tylko w przypadku kampanii wideo istnieje możliwość ustawienia budżetu całkowitego. Ustalamy wówczas datę rozpoczęcia oraz zakończenia kampanii z deklarowaną maksymalną kwotą jaką jesteśmy w stanie przeznaczyć na promocję. Po utworzeniu kampanii z budżetem całkowitym nie może on być ponownie zmieniany, obciążenie będzie równe deklarowanej kwocie. Budżet będzie również rozkładany równomiernie na cały okres trwania kampanii i w przypadku nadliczbowych wyświetleń nie będzie pobierana opłata.

Monitorowanie budżetów w kampaniach z każdą kolejną zmianą Google zajmuje więcej czasu i jest znacznie mniej zautomatyzowane. Błędy w ustawieniach mogą być nieodwracalne.

W przypadku opcji fakturowania dodatkową opcją jaką zyskujemy jest możliwość ustawienia budżetu całkowitego dla konta. Po jego przekroczeniu wszystkie kampanie na koncie są wstrzymywane.

Procent wykorzystanego budżetu w przypadku dowolnej formy płatności możemy monitorować poprzez odpowiednie dostosowanie kolumn z poziomu widoku MCK.

Jakie są dostępne formy płatności w Google Ads (AdWords)?

Aby nasze reklamy mogły być wyświetlane musimy uzupełnić wszystkie informacje dotyczące rozliczeń i płatności. Niektóre formy rozliczeń nie są dostępne dla nowych reklamodawców. Warunki korzystania z dostępnych form płatności dostępne są w pomocy Google. Spośród dostępnych metod płatności mamy do wyboru:

# PŁATNOŚCI AUTOMATYCZNE

Płatność pobierana jest automatycznie po wyświetleniu reklamy. Płatność pobierana jest z końcem miesiąca lub po przekroczeniu kwoty ustalonego limitu.

Koszt reklamy google adwords

*Źródło Google.com

>Największe korzyści płynące z wyboru tej formy płatności to:

 • Ciągłość w wyświetlaniu reklam – brak przerw spowodowanych opóźnieniami w płatnościach
 • brak potrzeby pilnowania dokonywania regularnych przelewów
 • brak zjawiska zamrożenia kapitału
 • przy włączonych płatnościach ręcznych dalej możesz korzystać z płatności ręcznych

# PŁATNOŚCI RĘCZNE

Płatności są pobierane przed wyświetleniem reklamy i dokonywane są ręcznie przez reklamodawcę. Ta funkcja nie jest dostępna dla nowych kont w wybranych krajach (nie dotyczy Polski). Reklamy przestają być wyświetlane po przekroczeniu przelanej kwoty.

Największe korzyści płynące z wyboru tej formy płatności to:

 • Mniejsze ryzyko rozdysponowania budżetu w zbyt krótkim okresie (zabezpieczenie przed błędami w administracji konta)

# FAKTUROWANIE MIESIĘCZNE (limit kredytowy)

W przypadku niektórych reklamodawców istnieje możliwość otrzymania od Google limitu kredytowego na koncie. Płatność dokonywana jest w ustalonym przez Google terminie. Podstawowe warunki to minimalne miesięczne wydatki na koncie w wysokości 15000zł w ciągu co najmniej trzech z ostatnich 12 miesięcy. Aby móc ubiegać się o fakturowanie miesięczne trzeba posiadać firmę zarejestrowaną od co najmniej roku.

Dostępne formy płatności dostępne w Polsce w walucie PLN to Karta kredytowa lub debetowa i Przelew pieniężny .

# GOOGLE AD GRANTS

Google Ad Grants jest osobną usługą przeznaczoną dla organizacji non-profit działająca na zasadach Google AdWords. W ramach promocji fundacja spełniające wymagania Ad Grands otrzymuje do rozdysponowania kwotę 10 000 USD miesięcznie na prowadzone działania promocyjne. Działania promocyjne mają swoje ograniczenia i do najważniejszych należą:

 • Możliwość promocji wyłącznie w wynikach wyszukiwania z kierowaniem na słowa kluczowe. Nie możemy prowadzić działań promocyjnych w sieci reklamowej czy sieci partnerskiej
 • Maksymalny CPC wynosi 2 usd
 • Maksymalny budżet miesięczny wynosi 10000usd (maksymalnie 40 000 USD w przypadku uczestników programu Grantspro)
 • Maksymalne dzienne wydatki to 329 USD
 • Reklamy oraz słowa kluczowe powinny być ściśle związane z misją organizacji

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji o programie Google Ad Grants skontaktuj się z nami.

# NIEPRAWIDŁOWE KLIKNIĘCIA

Algorytm Google monitoruje kliknięcia które mogły być nieprawidłowe, być może były działaniami nieuczciwej konkurencji. Po ich uwzględnieniu otrzymamy zwrot środków. Jeśli na podstawie logów lub z innych źródeł stwierdzimy nieprawidłowe kliknięcia reklam możemy to zgłosić bezpośrednio do Google i najczęściej takie prośby rozpatrywane są pozytywnie.

# FAKTURA GOOGLE ADWORDS

Faktury wystawiane są z początkiem każdego miesiąca najpóźniej do 5 dni. Dla krajów z UE faktury wystawiane są przez Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii. Co to oznacza dla polskiego przedsiębiorcy? Faktura nie zawiera podatku VAT i należy go rozliczyć jako import usług.

Kampania AdWords: cena i dostosowywanie stawek

Google AdWords to jedna z najbardziej zaawansowanych usług dostępnych na rynku reklamy PPC i jedyna w obrębie reklamy w wyszukiwarce (nie uwzględniając platformy DoubleClick). Aby móc skuteczniej realizować cele biznesowe przedsiębiorstwa mamy możliwość ręcznego dostosowania stawek dla: urządzeń, odbiorców, w zależności od danych demograficznych czy geograficznych, typu urządzenia a nawet systemu czy harmonogramu. Wszystkie działania poparte wcześniejszą analizą danych należą do podstawowych elementów pracy nad optymalizacją konta. Aktualnie rozwijane inteligentne strategie ustalania stawek również wykorzystują te dane w procesie optymalizacji CPC. 

Co ma wpływ na pozycję?

Jeśli myślisz, że wyłącznie maksymalna kwota jaką jesteś w stanie zapłacić ma wpływ na to na której pozycji się wyświetlić to muszę Cię rozczarować. Faktem jest, że bierzemy udział w licytacji jednak Google szczególną uwagę kładzie na jakość reklam czy stron docelowych. To na jakiej pozycji wyświetli się Twoja reklama dla danego zapytania zależy w głównej mierze od wyniku jakości, rzeczywistego maksymalnego CPC (liczony jako iloczyn maksymalnego CPC i dostosowanych stawek), jakości strony docelowej oraz wpływu rozszerzeń reklamy. Oznacza to w praktyce, że przy niższym koszcie kliknięcia możesz wyświetlać się wyżej od swojej konkurencji! 

System działania AdWords przypomina licytację w której oprócz maksymalnej kwoty jaką jesteśmy gotowi zapłacić istotną rolę odgrywa jakość reklamy czy strony docelowej.

Ile kosztuje reklama w google

Jako specjaliści pracujemy nad tym aby reklamy naszych partnerów wyświetlały się na najwyższych pozycjach przy zachowaniu możliwie najniższego kosztu kliknięcia względem konkurencji. Ciągła optymalizacja wyniku jakości stanowi ważny element optymalizacji – pracy na koncie AdWords.

Ile kosztuje reklama w Google miesięcznie?

Pytanie o to ile powinienem wydać na kampanie AdWords pojawia się najczęściej w przypadku firm które albo dopiero rozpoczynają swoją przygodę z marketingiem w wyszukiwarce albo w przypadku firm które chcą wprowadzić zupełnie nowe działania jak np. ekspansja na rynki zagraniczne, nowe kanały promocji. Aby móc określić budżet reklamowy powinniśmy w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na pytanie czy naszym celem jest sprzedaż czy działania wizerunkowe. Kolejnym pytanie dotyczy tego z jakich dostępnych w AdWords kanałów promocji skorzystamy. Poniżej prezentuję tabelki które mogą okazać się pomocne w procesie dobierania budżetów.

PRZYKŁADOWE BUDŻETY DLA FIRMY REGIONALNEJ Z KRAKOWA

Search GDN                Remarketing   PLA            Łącznie miesięcznie    
Fryzjer Kraków 1700-2200zł 150-300zł 150-300zł 0zł   2000-3000zł
Pralnia Kraków 1200-1700zł 150-300zł 150-300zł 0zł 1500-2500zł
Mechanik Kraków 2000-4000zł 300-600zł 300-600zł 0zł 2600-5200zł
Optyk Kraków 1500-2500zł 300-600zł 300-600zł 0zł 2100-3700zł

PRZYKŁADOWE BUDŻETY DLA SKLEPÓW INTERNETOWYCH

Search GDN Remarketing PLA Łącznie miesięcznie
odzieżowy (mały) 2-4tys zł 300-600zł 1200-2000zł 1-2tys zł 4500-8600zł
odzieżowy (Średni) 4-6tys zł 2-5tys zł 2-5tys zł 10-20tys zł 18-36tys zł
Sportowy (mały) 2-5tys zł 150-300zł 600-1200zł 5000-7000zł 7750zł – 13,500zł
Sportowy (średni) 2-5tys zł 2-5tys zł 2-5tys zł 7-10tys zł 13-25tys zł

Najczęściej to klient zasila konto AdWords ale w niektórych przypadkach istnieje możliwość zasilania konta za klienta przez agencję.

Dane potrzebne do przygotowania powyższych tabelek zostały przygotowane na podstawie narzędzi Google posiadających informacji o historycznych kosztach kliknięcia czy danych o ilości wyszukiwanych fraz. Podstawowe narzędzia to Planer Słów Kluczowych, który w połączeniu z prognozami Google oddaje trafny obraz potencjału kampanii i umożliwia nam przewidzenie kosztów miesięcznych. Kolejnym narzędziem wspierającym planowanie budżetów są Google Trendy które pokazują nam zainteresowanie frazami w czasie.

Podstawowym kryterium planowania budżetu dla sklepu internetowego jest CPA – koszt wykonania akcji oraz w przypadku marek budujących swój brand CPM (lub CPV w przypadku promocji na YouTube) czyli koszt dotarcia do tysiąca odbiorców.

W pierwszym okresie prowadzenia promocji budżet może być nie co niższy od zakładanego tak abyśmy mogli przetestować kanały i zoptymalizować kampanie przed wydawaniem większych budżetów. Jeśli masz problem z oszacowaniem budżetu potrzebnego na prowadzenie kampanii AdWords skontaktuj się z nami a pomożemy w przygotowaniu prognoz.

Jaka jest wysokość opłat agencyjnych?

Najczęściej spotykanym sposobem rozliczenia z agencją jest pobieranie procentu od miesięcznych wydatków klienta. Oczywiście często się zdarza tak, że ilość włożonej pracy jest współmierna z wydawanym budżetem ale nie zawsze. Zdarza się, że wysokość budżetu wydawanego w Google AdWords a nie cele klienta są tu najważniejsze. Wówczas może dochodzić do dobrze znanych sytuacji pompowania kampanii brandowych czy przepalania budżetów w inny specjaliście znany sposób. Zalecamy rozsądny wybór agencji w przypadku tego sposobu rozliczenia.

Innym modelem rozliczenia jest stała miesięczna opłata pobierana za prowadzenia konta, różnego rodzaju pakiety czy indywidualne wyceny. Każda kampania jest inna, wymagania i cele biznesowe klientów są różne dlatego indywidualne podejście jest tu najważniejsze.

Wysokości opłat agencyjnej zależą od wielu czynników i zaczynają się od 500zł w przypadku reklamodawców przy których nakład pracy nie przekracza kilku godzin miesięcznie do ponad 8000zł w przypadku dużych reklamodawców gdzie złożoność prac jest najwyższa.

Komentarz specjalisty

Inwestycja w Google Ads jest bardzo dobrą metodą na to, by w szybki, prosty i stosunkowo niedrogi sposób dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Sama reklama w płatnych wynikach wyszukiwania może zdziałać cuda, jednak w Delante odnotowujemy, że największą skutecznością odznacza się wtedy, gdy łączymy Google Ads ze stale prowadzonym procesem SEO.

Karolina Piech Delante
Karolina Piech
SEM Specialist

Odpowiadając na pytanie, ile kosztuje reklama w Google AdWords, mogę napisać, że maksymalnie tyle ile jesteś w stanie zapłacić za wykonanie pożądanej akcji. Jestem zwolennikiem opierania budżetów w oparciu o ROAS czyli zwrot z inwestycji (dla osób bardziej dociekliwych również z LVT dla kampanii wizerunkowych czy zasięgowych).

Posiadając zaawansowane narzędzia Google oraz opierając się o własne doświadczenie możemy przygotować prognozy dla naszych klientów. W przypadku firm które od dłuższego czasu prowadzą kampanie w sieci AdWords możemy natomiast przeprowadzić audyt i ocenić skuteczność prowadzonych działań w zakresie rozłożenia budżetów. Należy pamiętać, że duży wpływ na nasz budżet ma wynik jakości reklam czy stron docelowych – jest to istotny element budujący naszą przewagę konkurencyjną.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.

(6)
Autor
Delante to agencja marketingu internetowego, specjalizująca się w generowaniu ruchu na stronach z wyszukiwarek internetowych (SEO/SEM) i z reklam płatnych. Ponad 80% naszych klientów to szybko rozwijająca się branża e-commerce.
Komentarze (5)
 1. Zastanawiam się, czy warto zainwestować w Google Ads i jestem na etapie researchu. Dzięki za wpis, rozjaśnił mi nieco temat.

 2. W przypadku mojej firmy bardzo dobrze się google ads sprawdza, myślę że warto przetestować, dobrze prowadzona kampania powinna pomóc rozwinąć biznes.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnio na naszym blogu

Jesteś ciekawy, jak wygląda pozycjonowanie sklepów internetowych, a może chcesz wejść na rynek szwajcarski i ciekawi Cię, jak wygląda pozycjonowanie zagraniczne? Na naszym blogu znajdziesz odpowiedzi na te pytania i wiele innych porad ważnych dla rozwoju Twojego biznesu

Strategia ustalania stawek na podstawie celów Google Ads

Strategia ustalania stawek na podstawie celów Google Ads

Podczas tworzenia kampanii w Google Ads, z pewnością niejednokrotnie zastanawiałeś się, jaka strategia ustalania stawek, będzie najlepsza do danej kampanii. Samodzielne ustawianie stawek czy automatyczne? Skupienie się na kliknięciach czy konwersjach? W poniższym artykule przedstawię strategię ustalania stawek na podstawie celów reklamowych w Google Ads.

Czytaj więcej