.animate-view{opacity: 1 !important;}

Ile kosztuje reklama na Facebooku? Budżet reklam w Facebook Ads

6min.

Komentarze:0

Ile kosztuje reklama na Facebooku? Budżet reklam w Facebook Adsd-tags
06 października 2023
Każdy przyszły reklamodawca zadaje sobie niejednokrotnie pytanie - ile pieniędzy potrzebuje na reklamę na FB. Jednak Facebook nie ma cennika reklam. Najprostszą odpowiedzią na pytanie o koszt kampanii reklamowej jest „to zależy”. Postaram się jednak przybliżyć Wam, jakie są koszty reklamy na Facebooku.

6min.

Komentarze:0

Spis treści:

Ile kosztuje reklama na FB?

Budżet to kwota, jaką jesteśmy skłonni wydać na kampanię, by wyświetlić swoje reklamy odbiorcom. Minimalny budżet na kampanię reklamową na Facebooku jest uzależniony od celu kampanii. Rekomendowane przez Facebooka minimalne budżety emisyjne dzienne (stan na lipiec 2023 rok):

 • Zasięg: 12 zł
 • Rozpoznawalność: 15-20 zł
 • Ruch: 15-20 zł
 • Konwersje: 50 zł
 • Sprzedaż z katalogu: 50 zł
 • Aktywność: 20 zł
 • Obejrzenie video: 20 zł
 • Wiadomości: 30 zł
 • Instalacje aplikacji: od 60-100 zł
 • Ruch offline: od 20-25 zł

Pamiętaj jednak, że na zagranicę warto zwiększyć te budżety o 20/30 %, szczególnie na kraje takie jak UK, Niemcy, USA.

Nie zapomnij również, że im mniejszy budżet wybierzesz, tym mniejszych wyników możesz się spodziewać!

Koszt reklamy na Facebooku jest uzależniony od aukcji reklamowej, na którą wpływa wiele czynników takich jak.:

 • kwota, jaką reklamodawca jest w stanie zapłacić za reklamę,
 • jakość reklamy (uzależniona od opinii reklamobiorców czy też od zweryfikowania, czy reklama nie wprowadza w błąd użytkownika itp.)
 • wyświetlenia reklamy osobom, u których istnieje prawdopodobieństwo dokonania konwersji.

Ile kosztuje reklama na facebooku

Budżety reklamowe można ustalić na daną kampanię lub rozdzielić na dany zestaw reklam. W pierwszym przypadku grupa reklam, która ma największą szansę na uzyskanie lepszych wyników, będzie miała przeznaczoną wyższą kwotę niż pozostałe grupy.

Drugi przypadek zapewnia nam większą kontrolę nad wyświetlaniem zestawu reklam. Jeśli prowadzimy działania reklamowe zorientowane na różnego typu cele bądź adresujemy różne reklamy do różnorodnych grup odbiorców – wybierając tę opcję możemy je rozplanować w bardziej dokładny sposób.

Istnieje również możliwość ustalenia budżetu dziennego oraz całkowitego – należy rozróżnić te dwa pojęcia.

Budżet dzienny może być skuteczny, jeśli zależy nam na wydawaniu podobnej kwoty każdego dnia. Finalne wydatki dzienne mogą się wahać w zależności od predykcji algorytmu na dany dzień.

ile kosztuje reklama na Facebooku dzienna

Budżet całkowity nie jest kwotą średnią ale ostateczną, wykorzystywaną w sytuacji, gdy mamy zdefiniowany konkretny moment zakończenia kampanii i określony na ten cel budżet.

facebook reklama cena

Niektóre zdarzenia optymalizacji, potrzebują większego budżetu niż pozostałe, co zależy od trudności ich osiągnięcia. Cel reklamowy pozwala nakierować algorytm Facebooka, do jakich odbiorców powinien docierać.

Do najtańszych celów kampanii należy rozpoznawalność marki (Facebook dąży do tego aby wygenerować jak najwięcej wyświetleń odbiorcom bardziej skłonnym do ich zapamiętania) oraz zasięg (kieruje reklamy do możliwie jak największego grona odbiorców przy zachowaniu jak najniższego kosztu za tysiąc wyświetleń).

Szacuje się, że cena dotarcia do odbiorców po wybraniu tych celów kampanii kształtuje się na poziomie około 300 zł miesięcznie.

Kampanie nastawione na konkretny cel tj. konwersję (np. sprzedaż, dodanie produktu do koszyka) lub generowanie leadów (np. wypełnienie formularza kontaktowego) z reguły potrzebują większego budżetu na Facebooku niż kampanie wizerunkowe. Konsultanci Facebooka podają tu około 1500-2000 zł miesięcznie na rynku polskim, choć dane te co miesiąc są aktualizowane względem zachowań konsumentów.

Warto wiedzieć, że w razie potrzeby budżet kampanii bądź zestawu reklam bez trudu można zmienić w menedżerze reklam. Po kilkunastu minutach powinien on zostać zaktualizowany przez system reklamowy Facebooka.

Co wpływa na koszt reklamy na Facebooku?

Jak widzisz to, ile kosztuje reklama na FB zależy od kilku czynników. Oszacowując minimalny budżet kampanii należy wziąć pod uwagę m.in.:

 • branżę,
 • grupę odbiorców,
 • wymagania i zalecenia dotyczące danej branży,
 • lokalizację,
 • wybór celu reklamowego,
 • sezonowość,
 • umiejscowienie reklamy.

Cel kampanii

Cel kampanii Facebook Ads służy do wskazania algorytmowi Facebooka, na czym nam zależy prowadząc daną kampanię reklamową. Ułatwia nam też śledzenie postępów oraz ocenianie przebiegu kampanii reklamowej.

Ile kosztuje reklama na Facebooku? Cel kampanii

Jest on jednym z głównych atrybutów, wpływających na koszt kampanii. Jak wspomnieliśmy przy okazji rekomendowanych budżetów dziennych, koszty poszczególnych celów mogą różnić się między sobą. Znaczy to, że cel “Sprzedaż” może mieć inne koszty niż cel “Ruch”.

Dobór celu będzie oczywiście różny w zależności od tego, co chcemy wypromować. Dla przykładu – „Sprzedaż” to cel jak najbardziej adekwatny dla e-commerce’ów prowadzących kampanie nastawione na konwersję; analogiczną funkcję dla promocji usług i zdobywania leadów będzie pełnić cel „Kontakty”.

Jeśli zależy nam na większym zaangażowaniu użytkowników, możemy zaś wybrać „Aktywność”. „Rozpoznawalność” będzie adekwatna w przypadku działań mających na celu wypromować markę.

Ostatnie cele – „Ruch” i „Promocja aplikacji” – to oczywiście opcje rekomendowane w przypadku, gdy chcemy zachęcić użytkowników do odwiedzenia naszej strony bądź pobrania aplikacji.

Grupa odbiorców

Zbyt szerokie targetowanie może prowadzić do niepotrzebnego oraz nieskutecznego wydawania budżetu. Sprecyzowanie grupy odbiorców daje większą szansę, że dany użytkownik nie znajduje się w niej przypadkowo, przez co zwiększa się trafność reklamy, a koszty ulegają obniżeniu i są efektywniej wydawane.

Branża

Branża jest również istotnym czynnikiem, mającym wpływ na koszty reklamy na Facebooku. Zazwyczaj droższe produkty mają dłuższą ścieżkę zakupową, wymagają też większych nakładów na poszczególne jej etapy – od rozpoznawalności, po zakup i przypomnienie. Również produkty wysoko konkurencyjne potrzebują większego budżetu reklamowego, aby wygrać aukcję i przebić konkurencję.

Lokalizacja

Koszty reklam skierowanych na daną lokalizację mogą różnić się między sobą. Emisja reklamy za granicę będzie potrzebowała zdecydowanie większego budżetu niż reklamy prowadzonej na Polskę. Należy pamiętać, że różnica ceny reklamy będzie się również różniła na terenie Polski, co może wynikać np. ze zwiększonej konkurencji danego terenu.

Sezonowość

Koszt reklamy na Facebooku może być uzależniony od pory roku. W popularnych sezonach zakupowych np. okres zimowy, wzrasta liczba reklamodawców oferujących usługi czy produkty związane ze snowboardem. W związku z tym, konkurencja i popyt rośnie, a za tym idzie wzrost cen reklam.

Umiejscowienie reklamy

Umiejscowienie także kształtuje koszt reklam na Facebooku. Reklamy mogą pojawić się w takich miejscach jak Instagram, Facebook, Messenger oraz Audience Network.

koszt reklamy na Facebooku a umiejscowienie

Cena reklamy na FB również zależy od tego, czy strona internetowa jest nowa czy działa na rynku już jakiś czas. Gdy strona jest nowa, należy zająć się przede wszystkim jej optymalizacją, budową świadomości jej istnienia oraz finalnie zwiększeniem ruchu na stronie – odpowiednim celem na początek byłby zasięg lub rozpoznawalność marki, a następnie ruch i po jakimś czasie uruchomienie celu na konwersję.

Praktyki dotyczące zwiększenia skuteczności kampanii

Należy pamiętać, że jeśli kampania ma dużo reklam i zestawów reklamowych, to czas potrzebny na zdobycie wiedzy przez system reklamowy (learning time) wydłuża się lub prowadzić do nieoptymalnych rezultatów.

O czym musisz pamiętać?

 • Jeżeli w jednej kampanii jest kilka zestawów reklam, wyłączenie jednego z nich spowoduje, że środki, które były przeznaczone na ten zestaw reklam przejdą do innych grup aktywnych. Po ponownym włączeniu reklamy np. po kilku dniach, może okazać się, że środki zostały zużyte.
 • Ograniczenia budżetowe na zestawy reklam mogą zmniejszyć liczbę wyświetleń.
 • Jeżeli w danej kampanii jest kilka zestawów reklam i mają one różne opcję targetowania, należy pamiętać, że prawdopodobnie facebook przypisze największy podział budżetu do grupy reklam, która ma najwięcej odbiorców.

Wpływ strategii ustalania stawek na koszt reklamy na Facebooku

Prowadząc kampanie Facebook Ads możemy podczas konfiguracji kampanii zdecydować się na określone strategie ustalania stawek. Zależnie od tego, jaką wybierzemy, wskażemy systemowi inne cele jakie ma uzyskać.

Dla przykładu strategia „najwyższa ilość”, domyślnie ustawiana w kampaniach, ma na celu uzyskanie jak największej liczby wyników (celu kampanii) przy budżecie na nią przeznaczonym. Możemy też wybrać inną strategię, jak np. strategia „cel kosztu wyniku”, która dąży do uzyskania określonego kosztu za pozyskanie wyniku (celu), z kolei „limit oferty” pozwala ustawić najwyższą stawkę na aukcję.

Ile kosztuje reklama na Facebooku? – podsumowanie

Reklama na Facebooku nie ma ustalonej jednej, konkretnej ceny. Wszystko uzależnione jest od aukcji, na którą wpływa wiele czynników.

Koszt postów sponsorowanych na Facebooku może się różnić w zależności od różnych czynników, takich jak grupa docelowa, lokalizacja czy czas trwania kampanii reklamowej. Warto zwrócić uwagę, że płacenie za reklamę na Facebooku odbywa się w systemie aukcyjnym, co oznacza, że ceny mogą się zmieniać dynamicznie w zależności od konkurencji i popytu. Średni koszt CPM (koszt za tysiąc wyświetleń) może wynosić od kilku do kilkunastu dolarów, jednakże, w przypadku bardzo niszy targetowania, może być znacznie wyższy. Dodatkowo, Facebook oferuje różne formaty reklam, takie jak video, obrazy czy carousels, co również może wpływać na ostateczne koszty. Ostateczna inwestycja będzie zależeć także od celów kampanii, czyli czy chcemy zwiększyć świadomość marki, zdobyć więcej like’ów czy zwiększyć konwersję na naszej stronie.

Jeżeli dana reklama jest chętnie klikana to koszt konwersji może być niższy, o ile strona docelowa zachęci użytkownika do jej wykonania. Należy wziąć pod uwagę, że im mniej pieniędzy przeznaczymy na daną kampanię reklamową, tym niższych wyników można się spodziewać.

Jeżeli zależy nam na uzyskaniu makro konwersji takiej jak pozyskanie leadów bądź zakup produktu to koszt pojedynczej konwersji może wynieść kilkadziesiąt złotych lub więcej – zależnie od niszy. Natomiast jeśli celem będzie polubienie fanpage lub przejście na witrynę, to koszt może wynosić nawet kilka groszy.

Przeczytaj więcej o budżetach reklam na Facebooku na oficjalnej stronie: https://www.facebook.com/business/help/214319341922580?id=629338044106215

Chcesz zacząć reklamować się na Facebooku? Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci stworzyć kampanie i ustawić odpowiednie budżety!

Autor
Karolina Pyznar Delante
Autor
Karolina Pyznar

SEM Specialist

Absolwentka Zarządzania i Ekonomii. Swoją przygodę w Delante rozpoczęła od stażu SEM w grudniu 2021 roku. Aktualnie zajmuje stanowisko Specjalisty SEM. Jej szczególnym zainteresowaniem pod kątem zawodowym jest marketing internetowy, a zmiany na rynku Google nie są jej obce. Prywatnie lubi podróże, aktywności sportowe, a w szczególności siłownię.

Autor
Karolina Pyznar Delante
Autor
Karolina Pyznar

SEM Specialist

Absolwentka Zarządzania i Ekonomii. Swoją przygodę w Delante rozpoczęła od stażu SEM w grudniu 2021 roku. Aktualnie zajmuje stanowisko Specjalisty SEM. Jej szczególnym zainteresowaniem pod kątem zawodowym jest marketing internetowy, a zmiany na rynku Google nie są jej obce. Prywatnie lubi podróże, aktywności sportowe, a w szczególności siłownię.

FAQ

Jaki budżet na reklamy na Facebooku ?

Oczywiście Facebook nie ma określonego budżetu, jednak naturalnym zjawiskiem jest to, że jeśli wybierzemy mniejszy budżet to możemy spodziewać się niższych wyników.

Koszt reklamy na Facebooku jest zależny od wielu czynników m.in od celu reklamowego, grupy docelowej, lokalizacji, waluty, konkurencji itp, które są brane pod uwagę podczas aukcji reklamowej.

Jeżeli konkurencja jest silna a jej pozycja jest ugruntowana to koszty promocji mogą być wyższe.

 

Czy warto reklamować się na Facebooku ?

Odpowiedź brzmi “to zależy”. Oznacza to, że nie każda branża odnajdzie swoją grupę odbiorców na tej platformie reklamowej. Przykładowo branża beauty czy odzieżowa ma większą szansę na sukces niż branża ślusarska.

Czy nowe firmy mają szansę odnieść sukces poprzez reklamowanie się na Facebooku w krótkim czasie? 

Nie, ponieważ potrzeba na to czasu, nawet kilku miesięcy. Początkowo należy skupić się na dotarciu do szerokiego grona odbiorców oraz zwiększeniu rozpoznawalności Twojej marki. W  przypadku nowych firm jest to istotne działanie, ponieważ wchodzą na nowy rynek – a bez rozpoznawalności brandu potencjalni klienci nie przejdą na stronę i nie dokonują zakupu.

Dopiero później istnieje szansa na osiągnięcie makro celów takich jak wypełnienie formularza czy zakup produktów.

Czy można zmienić budżet Facebook Ads?

Budżet reklamowy można zmienić w dowolnym momencie. Platforma potrzebuje około 15 minut na przekształcenie i wczytanie nowego budżetu grupy reklam lub kampanii.

Warto tu jednak zaznaczyć, że budżet warto zmieniać maksymalnie o 10-15%, a większe zmiany budżetowe mogą wprowadzić kampanię w ponowną fazę uczenia się.

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Nagrody

Nagroda - Deloitte 2021 Nagroda - IPMA Nagroda - US Search Awards 2021 Nagroda - European eCommerce Awards 2022 Nagroda - Global Agency Awards 2022 Nagroda - European Search Awards 2022