.animate-view{opacity: 1 !important;}

Co to jest KPI? Definicja

KPI (ang. Key Performance Indicators) to kluczowe wskaźniki efektywności, które określamy na początku danego procesu, aby ocenić stopień, w jakim został osiągnięty jego cel.

Mogą być wyznaczane w wielu obszarach.

KPI – co to znaczy?

KPI to skrót z angielskiego Key Performance Indicators.

Kluczowe wskaźniki efektywności wykorzystywane są w przeróżnych branżach m.in. marketingowych, organizacyjnych czy finansowych, a tak naprawdę w prawie każdej działalności.

Wskaźniki KPI umożliwiają monitorowanie postępów w realizacji założonych celów lub ewentualnie spadku wyników dla danego założenia.

KPI definicja

Wskaźnikowi KPI  powinna być przypisana konkretna wartość liczbowa i powinien się on odwoływać do danego przedziału czasowego.

W zależności od rodzaju biznesu zastosowanie mogą mieć inne KPI.

Każda firma powinna indywidualnie określać KPI. Mogą być one różne na poszczególnych etapach działalności. Jak najbardziej mają one zastosowanie w przypadku branży ecommerce, a wręcz ich wyliczanie i analizowanie zmian jest konieczne, żeby ustalić, czy działania, które prowadzisz, zmierzają w dobrym kierunku.

Dowiedz się więcej o KPI w e-commerce.

Key Performance Indicators są potrzebne do tego, aby określić jak funkcjonuje firma, dany dział lub projekt, sprawdzić, na których obszarach spotykamy się z nieefektywnością oraz zobrazować to, jak kształtują się zmiany w czasie.

Jak dobrać KPI?

Dobrze określone KPI powinny:

  • być proste i zrozumiałe,
  • być wyrażone numerycznie,
  • wyznaczać istotne cele danego procesu,
  • być oceniane systematycznie.

Innymi słowy, kluczowe wskaźniki efektywności zobrazują, czy nasz projekt spełnia zamierzone cele, ma jakieś niedociągnięcia i czy robi postępy w osiąganiu danego celu.

Jakie są KPI? Przykłady KPI

Wskaźnik KPI zależy od branży i działu firmy. Przykładowe KPI w zależności od działu:

  • KPI w marketingu: liczba zapisów do newslettera, średni koszt pozyskania leada, liczba osób, które zrezygnowały z newslettera,
  • KPI w sprzedaży: średnia wartość jednego zamówienia, roczna sprzedaż netto w złotówkach, liczba reklamacji w porównaniu do liczby sprzedanych produktów.

KPI a SEO

W SEO, tak jak w każdym innym procesie również możemy wyznaczyć KPI. Istotnymi wskaźnikami przy procesie pozycjonowania będą wyświetlenia strony oraz kliknięcia, które mierzymy za pomocą Search Console.

Innymi miernikami, które dostarczają nam istotnych informacji, są sesje zliczane przez Google Analytics lub ilość fraz w TOP10. W przypadku e-commerce może to być wskaźnik konwersji, albo inne pożądane zdarzenia.

Sprawdź, jakie KPI założyć podczas współpracy SEO?

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Porozmawiajmy o Twoim SEO i SEM